Eiserfeld wil Philipsfabriek niet kwijt

SIEGEN, 10 okt. Werknemers van de computerfabriek van Philips in het Duitse Eiserfeld hebben vanochtend op een protestbijeenkomst een dringend beroep gedaan op de concernleiding in Eindhoven om de voorgenomen halvering van het aantal arbeidsplaatsen in te trekken. Gevreesd wordt dat Philips, nu nog de grootste werkgever, zich binnen enkele jaren geheel terugtrekt uit het voormalige dorp Eiserfeld, dat inmiddels tot de gemeente Siegen behoort.

Om half tien werd het werk stilgelegd en trok het merendeel van de 1100 werknemers in optocht naar het grootste parkeerterrein van het dorp. 'Als de leiding niet meer weet hoe het verder moet, moet ze zelf opstappen', aldus de tekst op een van de protestborden die de zwijgende stoet meedroeg. Rouwkleding, zwarte vlaggen en lijkkisten drukten de vrees uit dat het afgelopen is met Philips Eiserfeld.

Van de 1100 man in de computerfabriek zullen er eind 1992 nog 600 over zijn, van de ruim 400 man van de verkoopafdeling in het naburige Weidenau iets meer dan 100. De toezegging van Philips dat het bedrijf in afgeslankte vorm zal blijven bestaan vindt weinig geloof. 'Arbeidsbureau, we komen eraan!', aldus een spandoek. Wie daarvan de schuld krijgt, bleek uit een rijdende galg waaraan een pop bungelt met het opschrift 'Timmer'.

'Ik heb weinig hoop meer', zei een 53-jarige werknemer vanochtend. 'Ik heb bijna dertig jaar hier gewerkt, aanvankelijk bij de kantoormachinefabriek Siemag, later bij Philips toen het Siemag had opgekocht. Ik heb al een keer een herscholing gehad en dat zal wel de laatste keer geweest zijn'. Ook zijn dochter werkt bij Philips. De vrees is groot dat hele families werkloos worden.

De actievoerders bestrijden niet dat het slecht gaat op de computermarkt, maar verwijten de leiding dat niet tijdig is overgestapt op een open computersysteem, dat gebruik van standaardprogramma's mogelijk maakt. 'De leiding heeft zitten suffen, daarom worden wij afgebrand.'

'Het is een zwarte dag in de geschiedenis van Philips, een zwarte dag voor de werknemers en voor de hele regio Siegerland', zei Helmut Ermert van de vakbond IG Metall in een toespraak tot de verzamelde demonstranten. 'Met het ontslag van 500 mensen wordt het bedrijf vernietigd. Voor de overblijvende werknemers is er geen enkel perspectief, wanneer de produktie van computers in 1993 zal zijn gestaakt.'

Ermert noemde het 'ijskoud en brutaal' dat Philips verwijst naar de aandeelhouders die financiele resultaten willen zien. 'Als er verliezen zijn moeten die niet worden afgewenteld op de werknemers die dag in, dag uit in touw zijn en ook op zaterdag en zondag werken. De verantwoordelijkheid ligt bij de topfunctionarissen in Hamburg, Neurenberg (waar ook Philips-vestigingen zijn, red.) en Eindhoven. Jarenlang werden fouten verzwegen en toegedekt.'

Burgemeester Hilde Fiedler van Siegen herinnerde aan het recente verleden. Eiserfeld en omgeving leefden toen van de ijzerertswinning en staalfabrieken. In 1964 werd de laatste ertsgroeve gesloten en kwam een herstructurering op gang. Fiedler: 'We waren er altijd trots op dat die is geslaagd en we waren blij met de komst van wat toen nog Philips Data heette, een uiterst modern bedrijf met hoogwaardige arbeidsplaatsen.'

Volgens de burgemeester betekent de reorganisatie van Philips niet alleen een klap voor de ontslagen werknemers, maar ook voor de lokale middenstand. De werkloosheid in Siegen is nog geen zes procent, maar volgens de vakbondsmensen is het grote probleem dat veel mensen die bij Philips werken zo gespecialiseerd zijn dat voor hen in de regio geen ander werk te vinden is.

De waarschuwingsstaking op het parkeerterrein kreeg verbale steun van politici van alle partijen, van de kerken en van ondernemingsraden van naburige bedrijven. Voor het behoud van de arbeidsplaatsen moet worden gevochten, anders is de zaak verloren, zo viel te beluisteren. Maar of het zin heeft, werd hier en daar hardop betwijfeld.

    • Els Flipsen