Christelijke partijen tegen 'geestelijke vervuiling'

DEN HAAG, 10 okt. De kleine christelijke partijen vinden dat het kabinet een halt moet toeroepen aan de vervaging van allerlei gedragsnormen in de maatschappij.

Tijdens de algemene politieke en financiele beschouwingen in de Tweede Kamer pleitte gisteren SGP-fractieleider Van der Vlies voor een 'fundamenteel ingrijpen'. Volgens hem is de normvervaging 'het onlosmakkelijke gevolg van geestelijke crisis die heel onze samenleving doortrekt'. De moderne mens erkent volgens de SGP-fractieleider geen gezag meer boven hem. RPF-fractieleider Leerling riep het kabinet 'met klem op ook de ernst van de geestelijke milievervuiling onder ogen te zien'.

De kleine christelijke partijen hebben kritiek op de begroting, die naar hun mening niet solide is en ten aanzien van de bezuinigingen geen duidelijke keuzen maakt. SGP-fractievoorzitter Van der Vlies vindt het onaanvaardbaar 'dat het kabinet geen substantiele keuzen doet'.

De RPF sprak waardering uit voor het feit dat het kabinet vasthoudt aan de verlaging van het financieringstekort. Fractievoorzitter Leerling nam de handschoen op die hem door minister Kok van Financien was toegeworpen om aan te geven waar nog verder kan worden bezuinigd. De RPF noemt onder meer: beperking rente-aftrek consumptief krediet, schrappen rijksbijdrage voor kinderopvang en beperking technologiesubsidies.

SGP-fractievoorzitter geeft de kabinetsdelegatie 'een pluim voor haar actieve rol' tijdens het overleg met de werkgevers en werknemers in het najaarsoverleg. Toch moet de regering volgens de SGP haar verantwoordelijkheid nemen en 'niet de schijn op zich te laden zich met handen en voeten te hebben gebonden aan de onderhandelingstafel'.

GPV-fractievoorzitter Schutte vond het jammer dat Bukman zijn carriere op het ministerie van economische zaken heeft afgerond met een inbreuk op de vrijheid van dagbladuitgevers, 'die meer dan hij oog lijken te hebben voor de publieke betekenis van de zondagsrust. Hopelijk was dit de laatste gemiste kans van deze christen-democratische bewindsman', aldus Schutte. De dagbladuitgevers weigerden een advertentie op te nemen van de deze week uit te komen Krant op Zondag.