CDA: aardgasmeevaller aanwenden voor tekort

DEN HAAG, 10 okt. Het CDA wil dat het kabinet alsnog beziet of de meevaller in de aardgasopbrengsten van 900 miljoen gulden die volgend jaar jaar ontstaat door de hogere olieprijzen, kan worden gebruikt voor een verdere verlaging van het financieringstekort. Financieel-woordvoerder Terpstra van het CDA deed deze suggestie gisteren tijdens de Algemene Beschouwingen.

Het kabinet wil de aardgasmeevaller gebruiken voor dekking van de begroting. Uitvoering van het CDA-voorstel zou extra bezuinigingen voor 1991 noodzakelijk maken. Het PvdA-Kamerlid Melkert zei 'begrip' te kunnen opbrengen voor de kritiek op de aanwending van de aardgasmeevaller. Hij ging echter niet zover als het CDA-Kamerlid Terpstra.

Volgens Terpstra legt het kabinet het accent op extra-uitgaven, terwijl het CDA voorrang wil geven aan vermindering van het financieringstekort. Hij wil daarom dat het kabinet bij de 'tussenbalans' begin volgend jaar nog eens serieus kijkt naar de besteding van de 900 miljoen gulden.

Melkert pleitte ervoor dat de belastingcommissie-Stevens al binnen enkele maanden met een interim-rapport komt. Het kabinet kan deze rapportage dan betrekken bij de 'tussenbalans' begin volgend jaar, wanneer besluiten over bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren moeten worden genomen. Aanbevelingen van Stevens over met name aftrekposten kunnen in de ogen van Melkert een rol spelen in de discussie over het aanpakken van de subsidies. Fiscale aftrekposten bevatten een 'indirect subsidie-element' en kunnen daarom volgens de financieel woordvoerder van de PvdA niet buiten beeld blijven. Volgens Melkert moeten onder meer worden gekeken naar de druk op belastingontvangsten als gevolg van rente-aftrek bij stijgende rente, naar de buiten fiscaal bereik blijvende vermogensgroei en naar de onbeperkte ruimte voor aftrekbaarheid van consumptief krediet.

Volgens VVD-woordvoerder De Korte leidt de Miljoenennota ertoe dat de zeven jaren van 'sober rentmeesterschap' van de vorige kabinetten worden ingewisseld voor tien miljard meer overheidsuitgaven volgend jaar. De VVD kreeg van zowel CDA als PvdA het verwijt dat zij wel kritiek heeft op de Miljoenennota, maar zelf niet met een alternatieve begroting is gekomen.

De VVD'er daagde premier Lubbers uit om diens politieke lot te verbinden aan het WAO-vraagstuk. In april 1984 zei de premier dat hij op zou stappen als het aantal werklozen boven de een miljoen zou uitkomen. De Korte: 'Op dit moment zou het politieke lot van de premier moeten worden bepaald door een miljoen AOW-ers. Ik daag de premier daartoe uit.'

De Korte pleitte ervoor de uitkeringen aan de prijsontwikkeling te koppelen. Daarmee wordt volgens hem 2,6 miljard gulden bespaard ten opzichte van de plannen van het kabinet, dat de uitkeringen aan de loonontwikkeling in de marktsector koppelt. Zowel PvdA als CDA bestreden dit. Volgens hen gaat een aantal uitkeringsgerechtigden, waaronder AOW'ers, bij dt voorstel van de VVD in koopkracht achteruit, wat een lastenverlichting nodig maakt.

Een Kamermeerderheid van PvdA, VVD, en D66 pleitte voor extra maatregelen voor AOW-ers met een klein aanvullend pensioen. Dit als compensatie voor de relatieve inkomensachteruitgang bij operatie 'Oort'. De fracties denken aan een extra bejaardenaftrek. Het CDA wil het rapport van de commissie-Stevens afwachten.

Volgens Groen Links moet de voor volgend jaar verwachte aardgasmeevaller van 900 miljoen gulden worden aangewend voor energiebesparing. Fractiespecialist Rosenmoller vroeg om een BTW-vrijstelling voor biologisch geteelde produkten. De openbaar vervoerstarieven moeten volgens hem worden bevroren. Rosenmoller vond het 'de hoogste tijd' om af te zien van economische groei als eerste doelstelling van het sociaal-economisch beleid.