Brinkman is royaal met dubbele bodems

DEN HAAG, 10 okt. Fractieleider Brinkman houdt van beeldspraak. Zijn toespraken en artikelen zijn een bron van spitse taalgrapjes. Alliteraties, binnenrijm, dubbele bodems; luisteren naar de CDA-voorman is een ontdekkingsreis door de Nederlandse taal.

'Den Haag topzwaar? Topwaar!' heette zijn geruchtmakende artikel in CDA-verkenningen, waarin hij de 'prestigieuze patstellingen' aan het Binnenhof hekelde. De 'Haagse schroeven zijn dolgedraaid' was zijn analyse. In juni bracht hij de partijraad van het CDA tot schateren met de kwalificatie Buitengewoon Ongenuanceerde Liberale Krachttermen (BOLK) voor de VVD-leider. Het Haagse overleg- en adviescircus karakteriseerde hij toen als 'cirkelen in papieren vliegtuigjes boven het Binnenhof'.

Zijn rede voor de Conventsconferentie eind augustus in Doorn was getiteld 'Over degelijk duurzaam denken gesproken'. Minister Braks luidde hij in de Kamer uit met de mededeling dat 'de vis te duur is betaald'. Ook was hij benieuwd welke 'vislijnen' de nieuwe landbouwminister zou 'uitzetten'. De ministerscrisis had de coalitie ('het verstandshuwelijk') onder druk gezet. Het had Brinkman respectievelijk koude rillingen, een koude douche en een nare smaak bezorgd.

Voor de Algemene beschouwingen gisteren had Brinkman een nieuwe voorraad ingeslagen. Zijn speech was getiteld 'De kop niet in het woestijnzand'. Het conflict tussen Irak en Koeweit speelde zich af in de 'krijgshaftige woestijn'. Zijn vrees dat de coalitiegenoot te veel op Defensie zou willen bezuinigen verkleedde hij aldus: De Pvda 'zal zich toch wel realiseren dat de militaire veldfles voor ons niet een onuitputtelijke bron is?' In de toezegging van minister Kok de post subsidies in de toekomst te verminderen zag Brinkman 'een concretisering die het midden houdt tussen een plakje en een blokje kaas. Het is in beide gevallen kaas en daarom verteerbaar... ' Aan de keuken ontleende hij nog 'het schenken van klare wijn' respectievelijk de 'smakeloze stroop' waarin beslissingen over nieuwe (spoor)wegen plegen te 'verdrinken'. De discussie over vervuiling bestempelde hij als 'milieuforie'. Minderheden zouden met 'meetbare maatregelen' aan werk geholpen moeten worden.

Maar de vondst van de dag was wel de manier waarop president-directeur van Philips in het debat opdook. Brinkman: 'Uiteraard moet de minister van VROM niet gaan bepalen hoeveel energiezuinige lampen ieder in huis zou mogen verTIMMERen'.