Bouterse: Surinaamse regering laks

PARAMARIBO, 10 okt. Legerleider D. Bouterse vindt dat de Surinaamse regering het proces van nationale verzoening in gevaar brengt. Bouterse sprak gisteremorgen zijn manschappen toe in de Memre Boekoekazerne Paramaribo.

Volgens Bouterse blijft de regering in gebreke nu het nationaal leger grote delen van het land heeft 'ontzet'. Het zuiden en zuid-westen, de gebieden waar Tucayana's, Mandela en Angula opereren, zijn zelfs helemaal onder controle van het leger. De bevolking in deze gebieden heeft volgens Bouterse dringend hulp nodig. De overheid moet het binnenland uit de put halen nu de kans er ligt, aldus Bouterse. Hij verweet de overheidsinstellingen grote laksheid. 'De regering moet nu over de brug komen en aangeven wat ze wil doen', zei Bouterse.

Naast apathie van de regering ziet Bouterse ook in de Nederlandse pers en in de komst van mensenrechtenactivist Stanley Rensch en de onderzoekscommissie van Amnesty International gevaren voor zijn pogingen te komen tot een nationale verzoening.

De bevelhebber vond het vreemd dat leider R. Brunswijk van het Junglecommando een brief aan president Shankar heeft geschreven waarin de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en ex-president Chin A Sen worden genoemd als mogelijke bemiddelaars in een proces van Nationale Verzoening. In de gesprekken die over nationale verzoening zijn gevoerd met Brunswijk door gezant H. Herrenberg van Bouterse, is volgens de Surinaamse legerleider nooit gesproken over het betrekken van de OAS of Chin a Sen. Volgens Bouterse zijn er 'weer lieden bezig te wroeten' en als 'stoorzenders' aan het optreden. Eerder noemde president Shankar de mogelijkheid de OAS bij een vredesproces te betrekken.