AOT

De brutowinst van Amsterdam Option Traders (AOT) is in de eerste negen maanden ten opzichte van dezelfde periode van 1989 onveranderd op fl.9,1 miljoen uitgekomen. De nettowinst steeg van fl.0,9 miljoen naar fl.5,5 miljoen of per aandeel van fl.0,31 naar fl.1,85. De heftige koersfluctuaties werken positief op de optieresultaten. De hoekmansbedrijven op de effectenbeurs leden onder lage omzetten, lage koersen en lagere provisietarieven.