Wessanen

Bij Wessanen worden twee nieuwe leden in de raad van bestuur benoemd voor de vacatures die ontstaan door het vertrek van voorzitter G. H. van Driel per 1 januari en bestuurder C. Oosthuizen die per 14 maart met pensioen gaat. De nieuwe bestuursleden worden drs A. M. Zondervan, reeds vanaf 1974 werkzaam bij Wessanen, en drs H. C. Broeksma, afkomstig van de acountantsfirma KPMG. Op 29 oktober houdt Wessanen hiertoe een bijzondere aandeelhoudersvergadering.