Tataren

Het Sovjet-parlement heeft besloten tot de 'gecontroleerde' hervestiging van Krim-Tataren in de Krim. De controle wordt nodig geacht omdat de spontane trek van de Tataren tot problemen met de plaatselijke bevolking heeft geleid.