Spaarbanken

Franse en Nederlandse spaarbanken gaan samenwerken bij de dienstverlening aan hun klanten. Bij de raamovereenkomst met de Franse banken zijn 21 spaarbanken in Nederland, 212 Franse en 21 regionale financieringsbanken betrokken. De betrokken Franse en Nederlandse spaarbanken beschikken over 4300 kantoren in Frankrijk en 1000 in Nederland.

De ondertekenaars van de nu gesloten overeenkomst zijn de Nederlandse Spaarbankbond en het Centre National des Caisses dEpargne et de Prevoyance. De Bank der Bondsspaarbanken is mede-ondertekenaar.

De spaarbanken in Nederland en Frankrijk willen hun produktieassortiment, geldopnamefaciliteiten en adviesfuncties op elkaar afstemmen. Verder zullen de spaarbanken ook op andere terreinen samenwerking kunnen aangaan, zoals bij handelsbemiddeling en kredietverlening voor zakelijke relaties.

Vorige week sloot ook de Rabobank een overeenkomst met de Franse zusterorganisatie, terwijl de Nutsspaarbank 's-Gravenhage een soortgelijke overeenkomst met Bank of America aanging.