Rente Duitse staatslening stijgt naar recordniveau

ROTTERDAM, 9 okt De couponrente op de nieuwste tienjarige Duitse staatslening is vastgesteld op negen procent, het hoogste niveau in acht jaar. Het weerspiegelt de opwaartse druk op de rente die het gevolg is van de grote financieringsbehoefte voor de Duitse eenwording.

De financieringsbehoefte van de Duitse overheid (Bondsregering, deelstaten en regeringen) bedraagt dit jaar ongeveer 100 miljard D-mark en volgend jaar naar schatting 130 tot 150 D-mark.

Afgelopen jaar was het beroep dat de Duitse regering op de kapitaalmarkt deed slechts 26 miljard D-mark. Jaarlijks wordt op de Duitse kapitaalmarkt 280 miljard D-mark aangeboden, het grootste deel voor de particuliere sector.

Begin dit jaar bood de Duitse overheid ongeveer 7,5 procent couponrente, maar moest na de aankondiging van een snelle eenwording steeds meer bieden om beleggers aan te trekken. Onlangs was er niet voldoende belangstelling toen 8,75 procent werd geboden op een lening voor het Fonds voor Duitse Eenheid. 'Door nu negen procent te bieden laat de Bondsregering zien dat ze geleerd heeft van de mislukking bij de vorige emissie', was het commentaar van een handelaar in Frankfurt.

Begin 1985 kwam de rente op Duitse staatsleningen in de buurt van de acht procent, maar daalde vervolgens tot bijna 5,5 procent in 1986. Vervolgens liep de rente op naar zeven procent begin vorig jaar.

Na gunstige berichten over de toetreding van het Britse pond tot het Europees Monetaire Systeem (EMS) en afspraken over een kleiner begrotingstekort in de Verenigde Staten daalde de Duitse rente vanmorgen licht. De obligatie wordt daarom iets (0,6 procent) boven de nominale prijs aangeboden waardoor het rendement voor de kopers geen 9 maar 8,91 procent bedraagt.

Drie miljard D-mark zal zoals gebruikelijk via een consortium van banken worden geplaatst. Handelaren verwachten dat via andere weg nog eens 5 miljard D-mark op de markt gebracht zal worden.