Regering stuurt nog geen grondtroepen naar Golfregio

DEN HAAG, 9 okt. Minister Van den Broek van buitenlandse zaken steunt zijn collega Ter Beek van defensie in de opvatting dat er geen Nederlandse grondtroepen naar de Golf moeten worden gestuurd.

Hij ging daarmee gisteravond, tijdens een vergadering van de Tweede-Kamercommissies van buitenlandse zaken en defensie, in tegen CDA-woordvoerder Gualtherie van Weezel, die op verzoeken van bijvoorbeeld Engeland voor steun van grondtroepen zou willen ingaan.

Op aandringen van de VVD'er Weisglas gaf Van den Broek toe dat men het Britse wensenlijstje in Den Haag heeft genegeerd. Enigszins geirriteerd voegde de minister eraan toe dat nog twaalf NAVO-partners en nog zes lidstaten van de Westeuropese Unie (WEU) geen grondtroepen naar de Golf hebben gestuurd. Het zenden van dergelijke troepen vindt de regering op dit moment 'niet opportuun' en dat zou ook slechts kunnen veranderen als de Verenigde Naties Nederland er om vragen.

De PvdA voelt helemaal niets voor het sturen van grondtroepen, aldus woordvoerder Melkert. Zoiets past niet in het kader van de resoluties van de Veiligheidsraad, vond hij. Melkert liet doorschemeren dat ook in het geval van een VN-resolutie waarin militair ingrijpen wordt gebillijkt, het voor de PvdA zeer twijfelachtig blijft of ook Nederland daarvoor troepen moet leveren.

De vorige week door de commandant van de Nederlandse taakgroep, kapitein ter zee Van Gurp, ingezette discussie over het beperkte inzetgebied van de beide Nederlandse fregatten in de Golf wordt vandaag op bijzondere wijze opgelost. In Londen wordt door vertegenwoordigers van de WEU-landen een roulatieschema opgesteld. De Nederlandse fregatten, die op dit moment in de Straat van Hormuz opereren, gaan in het ontwerp-schema eerst naar achteren, terug naar de Golf van Oman.

Van den Broek herhaalde gisteravond dat hem geen specifiek aan Nederland gericht verzoek van Londen bekend was, maar dat de Britten wel bij de partners van NAVO en Westeuropese Unie een 'lijst met wensen' hadden ingediend voor ondersteunende, speciale troepeneenheden. Daarbij zijn geneeskundige troepen en NBC-eenheden voor het bestrijden van de effecten van nucleaire, bacteriologische en chemische wapens.