Regelmatig aspirine geeft minder migraine-aanvallen

Een aspirientje om de dag lijkt migraine tegen te gaan. Wel 22.000 Amerikaanse artsen werkten als proefpersoon mee aan een onderzoek, waaruit blijkt dat onder degenen die om de dag een lage dosis aspirine (350 mg acetylsalicylzuur) innamen twintig procent minder migraine voorkwam dan onder de andere helft van de artsen die als controle-groep fungeerden (Journal of the American Medical Association, 2 october). De artsen deden mee aan de 'Physicians' Health Study', die in eerste instantie bedoeld was om te onderzoeken of een lage dosis aspirine hart-, en vaatziekten kan voorkomen.

Uit eerdere publicaties (New England Journal of Medicine 1989; 321: 129) is duidelijk geworden dat aspirine daarbij inderdaad effectief is: de frequentie van hartinfarcten bleek met 44% af te nemen. Nu is uit verdere analyse van diezelfde onderzoeksresultaten gebleken dat aspirine in een flink aantal gevallen ook bij migraine helpt. Overigens waren de artsen die deelnamen aan het onderzoek allemaal mannen (omdat die het grootste risico lopen op hart-, en vaatziekten), terwijl migraine juist veel vaker voorkomt bij vrouwen. Er valt echter te verwachten dat ook vrouwen met migraine baat zullen hebben bij aspirine.

Migraine-lijders hebben last van ernstige hoofdpijn-aanvallen die meestal aan een kant van het hoofd optreden. Vaak zijn ze daarbij ook misselijk en het kan zijn dat ze ook neurologische verschijnselen vertonen, zoals gezichtsveldstoornissen (flikkerscotomen). Soms voelen ze de aanvallen al ruim van te voren aankomen en meestal brengen ze een dag volkomen gevloerd in het donker door.

Hoe het preventieve effect van aspirine verklaard moet worden is niet geheel duidelijk. Het verminderde aantal migraine-aanvallen ligt in ieder geval niet aan de pijnstillende werking van acetylsalicylzuur, want de frequentie van gewone hoofdpijn nam bij dezelfde proefpersonen niet af. Onderzoek heeft aangetoond dat kort voor een migraine-aanval een verhoogde hoeveelheid serotonine door bloedplaatjes wordt afgescheiden. Die stof veroorzaakt vaatverwijding en werkt daarnaast direct prikkelend op het zenuwstelsel. Dat kan de pijn verklaren. Men denkt dat aspirine door het tegengaan van het klonteren van bloedplaatjes (waardoor stolsels en dus hartinfarcten worden voorkomen) tegelijk het vrijkomen van serotonine blokkeert. Voorlopig is deze verklaring nog zuiver speculatief, want het is nog lang niet duidelijk hoe migraine precies ontstaat.

De Amerikanen willen nu gaan onderzoeken of deze resultaten ook voor vrouwen opgaan. Er zijn plannen om een nog veel grotere vrouwelijke pendant van 'Physicians' Health Study' op te zetten, die de 'Femal Nurses Study' zou moeten gaan heten.

    • Bart Meijer van Putten