Philips ontslaat 5000 man in computersector

ROTTERDAM, 9 okt. Bij de Philips-divisie Informatie Systemen zullen bijna 5.000 ontslagen vallen. Het gaat hierbij vooral om de Europese verkooporganisaties, onder andere verantwoordelijk voor de verkoop van computers. In Nederland zullen 530 banen komen te vervallen. Het gaat daarbij om banen bij de produktdivisie in Apeldoorn en bij de verkooporganisatie waarvan het hoofdkantoor in Den Haag is gevestigd.

Dit is uit betrouwbare bron binnen het bedrijf vernomen. Philips wilde geen commentaar geven, en beperkte zich tot de mededeling dat er later op de dag een persbericht uit zou gaan.

In de mededeling zal Philips de al eerder aangekondigde nieuwe koers van de divisie bevestigen: het bedrijf zal in de toekomst minder apparatuur zelf maken en zich meer richten op 'systeem integratie': niet alleen de computer zelf verkopen maar ook de software, de communicatie en de dienstverlening, zoals onderhoud, op zich nemen.

Philips is van plan om de produktie van kleine computers, personal computers, in ieder geval gedeeltelijk in eigen hand te houden. Philips wil de daarvoor noodzakelijke technologie zelf blijven ontwikkelen. Bij de grotere computers, de zogenoemde mini's, zal Philips de standaard platformen inkopen en ze als onderdelen van complete automatiseringsprojecten aanbieden.

Hoe dit nieuwe beleid zal uitwerken op de computerfabrieken van Philips was nog niet duidelijk. Zo is er nog onzekerheid over de toekomst van de computerfabriek in Eiserfeld, Duitsland, waar bijna uitsluitend minicomputers gemaakt worden. Het 'fabrieksreorganisatie' zal mogelijk tot het einde van het jaar op zich laten wachten.

De vandaag aan te kondigen onstlagen maken deel uit van de 10.000 ontslagen die eerder dit jaar werden aangekondigd. Eerder werd al duidelijk dat 4.000 mensen moeten verdwijnen bij de produktie van chips.

Volgens de officiele mededeling heeft Philips het nu te druk in eigen huis om serieuze samenwerking met een andere computerfirma te overwegen.

    • Michel Kerres