Personalia

Dr. A. P. Buunk is benoemd tot hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was daar van '71 tot '75 verbonden als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep sociale psychologie. Daarna was hij verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen als universitair hoofddocent.