Overleg met Mitsubishi over samenwerking; Volvo Car rekent opverlies door daling afzet

ROTTERDAM, 9 okt. De Nederlandse autofabrikant Volvo Car rekent dit jaar op een verlies en brengt de produktie terug van 125.000 naar 120.000 auto's. Het Helmondse bedrijf en Volvo Zweden onderhandelen met het Japanse Mitsubishi over een gezamenlijke onderneming voor de produktie van personenauto's in Born.

Volvo Car, dat in 1989 nog een winst behaalde van 55 miljoen gulden, heeft de vraag naar personenauto's op de voor het bedrijf belangrijke markten Groot-Brittannie en Scandinavie met 15 tot 20 procent zien teruglopen. Volvo Car is voor ongeveer 50 procent van haar omzet afhankelijk van deze markten. De autofabrikant merkt bovendien dat importeurs en dealers in alle landen hun voorraden, gezien de onzekere economische situatie, tot het minimum proberen te beperken.

Volvo Car wil zijn produktie verminderen door zijn fabriek in Born tien dagen te sluiten. De directie spreekt deze week met de ondernemingsraad ook over andere maatregelen om op kosten te besparen. Hoewel niet duidelijk is om wat voor maatregelen het gaat, zouden ze geen gevolgen voor de werkgelegenheid van de 11.000 werknemers hebben. 'De maatregelen zijn tijdelijk en eenmalig. In 1991 zal de produktie weer op peil zijn', aldus een woordvoerder van Volvo Car.

Districtsbestuurder G. van Os van de Unie BLHP reageert niet echt verrast op de gang van zaken bij Volvo Car: 'Het is bekend dat de verkopen van auto's zijn teruggelopen. Het is natuurlijk niet niks, een produktievermindering van 5000 auto's, maar het is voor het bedrijf niet catastrofaal'.

Volgens Van Os moet eventuele samenwerking met Mitsubishi tot een produktieuitbreiding leiden. 'In 1995 zullen dan 160.000 Volvo's en 60.000 Mitsubishi's door Volvo Car worden geproduceerd', aldus Van Os vanmorgen. Volgens de vakbondsbestuurder zal de hiervoor noodzakelijke verbetering van de produktietechnieken ten koste gaan van ongeveer 1500 van de 8400 arbeidsplaatsen. Van Os: 'Het is bekend dat de Nederlandse auto's ongeveer tien tot vijftien procent te duur zijn. Ze moeten dus efficienter worden gemaakt.'

Volvo Car bevestigde vanmorgen besprekingen met te voeren Mitsubishi over een mogelijke samenwerking, maar zegt dat die nog in een vroeg stadium verkeren. Mededelingen over de contouren waarbinnen die samenwerking kan plaatshebben vindt het bedrijf prematuur.