Oprichter Center Parcs met ruzie weg

ROTTERDAM, 9 okt. Piet Derksen (77), de voormalige topman en oprichter van Center Parcs, heeft vorig jaar zijn 60 procent belang in dit Rotterdamse recreatieconcern verkocht aan de Britse brouwerij Scottish en Newcastle omdat hij in ernstig conflict was gekomen met zijn raad van commissarissen. Die commissarissen (ondermeer een bridge-vriend en een schoonzoon) had hij destijds goeddeels zelf aangezocht. 'Ik was verbijsterd toen me duidelijk werd dat de commissarissen de macht in het bedrijf hadden. Ik heb toen heel duidelijk de consequenties getrokken en mijn aandeel verkocht.' Derksen vindt het 'van de zotten' dat het in Nederland zo is georganiseerd 'dat meerderheidsaandeelhouders niets te zeggen hebben'.

De 650 miljoen gulden die hij volgens eigen zeggen aan de verkoop overhield, steekt hij nu in allerlei religieuze activiteiten waaronder missie en evangelisatie in Oost-Europa. Dank zij de verkoop van zijn Center Parcs pakket heeft hij nu veel meer geld te besteden voor de Hogere Doelen in dit leven, en daar is Derksen eigenlijk best tevreden mee, aldus een telefonische toelichting vanuit zijn woning, een bungalow op een van de twaalf vakantieparken van Center Parcs.

Derksen raakte volgens eigen zeggen op verschillende fronten in conflict met zijn raad van commissarissen. Zo wezen de commissarissen onder aanvoering van Derksens bridgevriend K. Veen, het voorstel van Derksen af om Derksens vrouw Trude (toen 68) in de raad van bestuur te benoemen. Ook Derksens voorstel om een 'echte ondernemer' te kiezen als diens opvolger vond geen gehoor. Derksen moest bovendien niets hebben van de plannen van de raad van commissarissen om de organisatie van Center Parcs te decentraliseren, en hij wilde al helemaal niets weten van het idee van de commissarissen om het adviesbureau McKinsey in huis te halen ('Daar waren we een half miljoen gulden mee kwijt en er kwam toch niets uit').

Derksen, die tot nog toe altijd heeft gezwegen over de ware motieven van de verkoop, vindt het nog steeds moeilijk om in het openbaar uit te wijden over het hoogoplopende conflict met zijn commissarissen. Hij wil niemand persoonlijk aanvallen ('de commissarissen hebben hun eigen verantwoordelijkheid') en kankert vooral op de Nederlandse wetgever die volgens hem schandelijk weinig zeggenschap geeft aan grootaandeelhouders.

Het vertrek bij Center Parcs ging niet van harte. 'Het moet U zijn opgevallen dat ik geen afscheidsreceptie heb gehouden.' Derksen werd zich pijnlijk gewaar dat bij Center Parcs, net als bij elke andere structuurvennootschap, de commissarissen het uiteindelijk voor het zeggen hebben, zeker waar het gaat om de benoeming van nieuwe bestuursleden. Toen de commissarissen weigerden zijn vrouw Trude in de raad van bestuur op te nemen en toen de commissarissen ook nog eens iemand boven zijn vrouw wilden neerzetten, zijn vrouw die altijd het interieur van de bungalows had verzorgd, die het vak als geen ander verstond en die decennia lang met Derksen succesvol aan de opbouw van Center Parcs had gewerkt, toen was de maat vol, 'toen dacht ik, en nou heb ik er genoeg van'.

Derksen drong er bij de raad van commissarissen tevergeefs op aan dat zijn opvolger 'een echte ondernemer' zou worden, iemand die net zoals Derksen zaken op de rails kan zetten. 'Dan maak je ook niet meer van die blunders als in West-Duitsland.' (Center Parcs moest de bouw van haar eerste vakantiepark in Duitsland onverwacht stopzetten omdat de lokale jagersvereniging met succes tegen de bouwplannen had geprocedeerd -red).

De opvolger van Derksen werd uiteindelijk H. Westerlaken (50), voordien tweede man bij Center Parcs. Derksen noemt Westerlaken 'een intelligente en slimme man maar geen typische ondernemer (...) Het zou me verbazen als Scottish en Newcastle nu niet nog naar een echte ondernemer zoekt.' Meer in zijn algemeenheid merkt Derksen nog op dat het allemaal draait 'om de juiste mensen op de juiste plaatsen'.

Gevraagd om een reactie op de kritische uitlatingen van Derksen over het 'ondernemende' karakter van de huidige voorzitter van de raad van bestuur merkt Westerlaken op: 'ik kan in dit verband alleen wijzen op de zeer behoorlijke stijging van onze winst dit jaar'. De netto winst steeg in de eerste helft van dit jaar met 28 procent tot 22,1 miljoen gulden. De omzet bedroeg 376 miljoen.

De tegenstellingen tussen Derksen en de raad van commissarissen kwam weer aan de oppervlakte toen Derksen zijn belang vorig jaar zomer verkocht aan Scottish en Newcastle. De Schotten wilden toen het liefst meteen ook de rest van de aandelen Center Parcs kopen op de beurs. Derksen steunde hen omdat hij dat eerlijk vond ten opzichte van de rest van de aandeelhouders. Maar de raad van commissarissen wilde 'de eigen Nederlandse identiteit' behouden, wilde zelfstandig blijven en wist een afspraak af te dwingen waarbij Scottish en Newcastle beloofde de eerst komende drie jaar geen openbaar bod uit te brengen op Center Parcs.

Op 20 september, twee jaar voor het verstrijken van genoemde termijn, kwamen de Schotten 'op verzoek van' de raad van commissarissen en het bestuur van Center Parcs toch met plannen voor een bod. De 'vertrouwensbasis' die tussen beide partijen was ontstaan rechtvaardigt een volledige overneming, aldus het begeleidend persbericht.

Het verhaal dat Derksen vertelt doet evenwel vermoeden dat het niet allemaal zo pais en vree is en dat dat er zich achter de schermen een regelrechte vijandige overname afspeelt, al ontkent Center Parcs dit stellig ('alles is in goed onderling overleg gebeurd').

Derksen kon als Nederlandse aandeelhouder de macht van de commissarissen niet breken. Hij verkocht zijn belang aan een buitenlander die dat wel kan. De Nederlandse wet biedt buitenlandse grootaandeelhouders namelijk de mogelijkheid het structuurregiem om te zetten in het zogenoemde 'verzwakte structuurregiem' waarbij de aandeelhouders wel het recht hebben zelf de bestuurders aan te wijzen en te ontslaan, aldus Derksen.

Toen Scottish en Newcastle het belang van Derksen overnam, werden meteen afspraken gemaakt over verzwakking van het structuurregiem. Voortaan zou niet de raad van commissarissen maar de aandeelhoudersvergadering (waar de Schotten in de meerderheid zijn) het bestuur benoemen en ontslaan. Bovendien kreeg Scottish en Newcastle twee van de vijf plaatsen in de raad van commissarissen en kregen ze een belangrijke stem in de benoeming van de voorzitter van de raad van commissarissen.

De toenmalige voorzitter, oud tapijtfabrikant K. van Veen, werd vervangen door drs. A. Schuitemaker, voormalig SHV-bestuurder en commissaris bij ondermeer Elsevier. P. C. Terwan, schoonzoon van Derksen moest plaatsmaken voor een vertegenwoordiger van de Schotten.

Terwan was niet het enige familielid van Derksen dat bij Center Parcs verdween. Ook de twee laatst overgebleven familieleden, waaronder Derksens dochter, ruimden het veld. Westerlaken ontkent dat er sprake zou zijn van een putch tegen de familie. Hij spreekt van 'puur toeval'.

Vijandige of geen vijandige overname, duidelijk is in iedergeval dat de oude raad van commissarissen tegen een openbaar bod was en dat de nieuwe raad nu de Schotten wel hun zin geeft. Derksen is blij met Scottish en Newcastle. 'Het zijn goede pleegouders voor ons kind.' Het zou hem niet verbazen als de Schotten straks de raad van bestuur wijzigen of uitbreiden 'Als U me over een jaar belt, weet ik meer.'

    • Geert van Asbeck