Onzekerheid slaat toe bij personeel van Volvo in Born

BORN, 9 okt. De zesduizend werknemers van Volvo Born weten niet meer waar ze aan toe zijn. Gistermorgen lazen ze in de krant dat over een paar jaar 240.000 auto's in Born van de band moeten lopen, maar diezelfde middag kregen ze te horen dat de produktie twaalf dagen stilgelegd moet worden om van de grote voorraden af te komen.

'We gaan heel binnenkort vragen stellen aan de raad van bestuur om inlichtingen te krijgen over de stand van zaken, ' zegt de voorzitter van de Ondernemingsraad in Born, B. Saadane. 'We begrijpen wel dat onze directie maar zijdelings is betrokken bij de onderhandelingen tussen de Nederlandse staat en Volvo Zweden over de verkoop en dat ook de onderhandelingen tussen Volvo Zweden en Mitsubishi buiten de raad om gaan. Maar de mensen moeten nu toch geinformeerd worden. Je ziet de onzekerheid overal groeien.'

Toch heeft de Ondernemingsraad gisteren ingestemd met een reductie van de produktietijd, die grotendeels voor rekening van de werknemers komt. Van de dagen die de wernemers noodgedwongen thuis doorbrengen, moeten zullen er vijf niet worden uitbetaald. 'Dat scheelt het bedrijf anderhalf miljoen gulden aan loonkosten per dag, ' rekent Saadane voor.

'Wij vonden dat een redelijke beslissing om het verlies te beperken', zegt de OR-voorzitter. 'Zelfs met die besparing zal het bedrijf toch zeker nog tien miljoen verlies lijden. We hadden ook kunnen zeggen: gooi die honderden uitzendkrachten er maar uit, dan bespaar je hetzelfde bedrag. Maar volgend jaar moeten we die mensen dan weer terugnemen.'

Saadane zegt dat het heel moeilijk is om goed personeel voor de fabriek in Born te krijgen. 'Als je mensen er de ene dag uitgooit en de andere dag terughaalt, krijg je ongeinteresseerd personeel. En dat kunnen we niet gebruiken als we volgend jaar weer op 120.000 auto's moeten zitten.'

Hoever de solidariteit van het personeel met het bedrijf reikt in de onderhandelingen over de verkoop van de staatsaandelen, is nog niet duidelijk. Saadane heeft zich in de centrale ondernemingsraad aangesloten bij het standpunt dat de overneming alleen mag doorgaan als niemand wordt ontslagen. 'Zolang we de plannen van AB Volvo niet kennen, moeten we daar aan vasthouden. Daarna kunnen we die plannen op hun redelijkheid beoordelen.'