Lange rij voor afscheid van de 'gigant' Braks

DEN HAAG, 9 okt. Vele honderden, CDA'ers van zowel de katholieke als protestants-christelijke 'bloedgroepen' alsook tal van andere leden van het 'Corps diplomatique agricole', kwamen gistermiddag naar de Ridderzaal om daar ir. G. Braks, die ruim negen jaar minister van landbouw en visserij is geweest, de hand te drukken. Kort voor zijn afscheidsreceptie had Braks uit handen van zijn politieke vriend minister-president Lubbers het commandeurschap in de Orde van de Nederlandse Leeuw ontvangen, een van de hoogste onderscheidingen. Die strekt gewoonlijk ter vererende onderscheiding van Nederlandse onderdanen die bewijzen hebben gegeven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerplichten of zich in wetenschappen en kunsten buitengewoon bekwaam hebben getoond. In de lange rij van afscheidnemers, onder wie diverse oud-ministers van landbouw en gevallen grootheden als W. Aantjes, stond daar, wat bleek en nerveus, ook het jonge Tweede-Kamerlid Jan van Zijl (37 jaar), de PvdA'er die het visserijbeleid van de minister zo vlijmscherp aan stukken had gesneden dat zijn fractie daarop alleen nog maar tot de conclusie kon komen dat Braks (57) moest verdwijnen. Van Zijl zegt geen al te prettige visioenen gehad te hebben over wie Braks zou kunnen opvolgen. Extra pijnlijk is dat Van Zijl in het verleden als ambtenaar Braks' tekstsschrijver was. Hij vond hem altijd een 'bijzonder aardige man'. De oud-minister zei gisteren nog geenbeslissing te hebben genomen over zijn eventuele terugkeer naar de Tweede Kamer. Bovendien zou hij al zeker vijf andere, serieuze aanbiedingen hebben gekregen. Wat hij gaat doen staat nog niet vast. Daarin heeft zijn gezin, aldus Braks in het jongste nummer van CDActueel, het opiniemagazine van zijn partij, ook een 'eigen stem, waar ik zeer aan hecht en goed naar zal luisteren'.