Graanboeren beraden zich over acties

LEEUWARDEN, 9 okt. De Friese Maatschappij van Landbouw, de Groninger Mij en het Drents Veenkoloniaal Landbouw Genootschap (DVLG) beraden zich op acties als de regering haar toezeggingen over een stijging van de graanprijs niet nakomt. Volgens secretaris J. Boertjens van de Groninger Maatschappij van Landbouw is de actiebereidheid onder een aanzienlijk aantal leden groot. 'De graanprijzen zijn sinds vorig jaar zeker met acht procent gedaald. De toegezegde 90 miljoen voor herstructurering van de landbouw komt voor veel akkerbouwers te laat. Het duurt jaren eer nieuwe teeltmethoden iets opbrengen.'

Het voorstel om de graanprijs te koppelen aan de wereldmarktprijs noemt hij 'desastreus'. 'Dat leidt tot een prijsdaling van enkele tientallen procenten. Akkerbouwers in Nederland kunnen niet concurreren met bijvoorbeeld boeren in Zuid-Amerika, waar alleen al de arbeidsomstandigheden heel anders zijn.'

De Groninger Mij wil dat de regering zich in Europees verband inspant voor een kostendekkende graanprijs van 42 a 43 cent per kilogram graan. Op dit moment ligt de prijs op ongeveer 36 cent. Secretaris J. Hidding van het DVLG zegt dat acties alleen moeten plaatsvinden als daardoor 'perspectieven komen op betere voorstellen'. Blokkades zoals die vorig jaar door boze graanboeren werden gehouden, zullen niet worden gesteund. Hidding: 'Daar hebben we veel krediet mee verspeeld. Ik heb de indruk dat de overheid dit keer niet meer zo tolerant zal zijn.'

Friese Mij-voorzitter G. Hofstra riep de beide andere Friese landbouworganisaties CBTB en ABTB gisteravond in Leeuwarden op samen acties voor te bereiden. De Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond heeft laten weten alleen tot acties over te gaan als overleg geen uitzicht biedt op een betere graanprijs. De werkgelegenheid in de Nederlandse landbouw, en dan vooral in de tuinbouw, is het afgelopen jaar gestegen. Volgens het Europees bureau voor de Statistiek (Eurostat) vonden 10.000 mensen in 1989 een baan in de landbouw.

De totale werkgelegenheid in de landbouw steeg vorig jaar met 0,7 procent tot 286.000. Die toename komt vooral door de groei van de produktie in de tuinbouw, vooral die in de kassen. Ook milieuvriendelijke werkwijzen, zoals de toepassing van biologische bestrijding in de tuinbouw, vergen steeds meer arbeidskrachten, aldus het Landbouwschap.