EG verdeeld over bezuinigen in de landbouw

LUXEMBURG, 9 okt. Tussen de EG-ministers van landbouw bestaat ernstige verdeeldheid over bezuinigingen in de Europese landbouw.

De ministers konden het gisteren in Luxemburg niet eens worden over de opstelling van de EG in de Gatt-onderhandelingen over wereldwijde vermindering van landbouwsubsidies.

De landbouwministers bespraken gisteren in Luxemburg het voorstel van de Europese Commissie het dagelijks bestuur van de EG om de landbouwsteun over de periode 1986-1996 met dertig procent te verminderen. Het voorstel maakt deel uit van het mandaat waarmee de Europese Gemeenschap de afsluitende fase van de onderhandelingen in het kader van de zogenoemde Uruguay-ronde van de Gatt algemene overeenkomst inzake handel en tarieven ingaat. Die laatste zitting zal in december in Brussel worden gehouden. Op hun volgende vergadering, aanstaande maandag en dinsdag in Luxemburg, zullen de ministers opnieuw over dit onderwerp discussieren.

De algemene conclusie van de beraadslagingen van gisteren was dat de gevolgen van de vermindering van de steun nog te onduidelijk zijn om een advies te kunnen geven over het Commissievoorstel. Vooral de Duitse minister van landbouw, Ignaz Kiechle, verzette zich heftig tegen het volgens hem 'fatale' voorstel. De Europese landbouw moest, zo zei Kiechle, kennelijk de tol betalen om de onderhandelingen in de Gatt-ronde te kunnen laten slagen. Zowel hij als zijn nieuwe Franse collega, Mermaz, pleitte ervoor dat het verlies dat de boeren zullen lijden door vermindering van de steun, op enigerlei wijze zal worden gecompenseerd.

Kiechle, die kennelijk een goede beurt wil maken bij de deelstaatverkiezingen van aanstaande zondag, zei dat 'als ik moest kiezen tussen het ruineren van zeventig procent van de landbouwsector en een volledige impasse in de Gatt-onderhandelingen, ik voor het laatste kies'.

Daarmee stelde hij zich diametraal op tegenover het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland, die in ieder geval begrip kunnen opbrengen voor het voorstel van de Europese Commissie. Volgens de nieuwe Nederlandse minister van landbouw, Bukman, worden de gevolgen van de steunvermindering in te schrille kleuren afgeschilderd. Omdat de afgelopen jaren al ongeveer vijftien procent aan steunvermindering is gerealiseerd zal er uiteindelijk nog ongeveer 7,5 procent over een periode van vijf jaar overblijven.

De gevolgen van het eventuele vastlopen van de Gatt-onderhandelingen zouden volgens Bukman veel ernstiger zijn: 'Dan dreigt een ontworteling van het multilaterale handelsstelsel en daarvan zal ook de Europese Gemeenschap de negatieve gevolgen ondervinden.' Bukman waarschuwde voor het gevaar van bilaterale handelsoorlogen die dan konden ontstaan, en die vooral een op export gericht land als Nederland ernstig zouden treffen.

    • Frits Schaling