De Klerk: Nederlandse sancties hebben een 'speciaal effect'gehad

PORT ELIZABETH, 9 okt. President F. W. de Klerk heeft gisteravond zijn bezoek aan Nederland, van 23 tot 25 oktober, een belangrijke voorbeeld genoemd van de nieuwe positie van Zuid-Afrika op het internationale toneel. Hij zei dat de Nederlandse sancties en kritiek op de apartheid een speciaal effect hebben gehad op het Afrikaner denken. Het was voor het eerst dat een Zuidafrikaanse leider toegaf dat anti-apartheidsacties invloed hebben gehad.

De Klerk zei dat zijn recente reis naar de Verenigde Staten van groot belang was geweest, maar dat de uitnodiging voor een bezoek aan Nederland van uitzonderlijke betekenis was, omdat Nederland 'een van die stamlande' van de Afrikaners is, en omdat Nederland 'vooraan stond bij het nemen van stappen tegen Zuid-Afrika'.

'Het zat ons dwars dat een van onze 'stamlande', vooral een van degene waar onze Afrikaanse taal vandaan komt, zo bitter gestemd was over ons', zei de president in een beginselverklaring aan het provinciaal congres van zijn regerende Nationale Partij in de Kaapprovincie. Hij vertelde een juichend gehoor van zo'n 2.000 afgevaardigden dat Zuid-Afrika dankbaar was de internationale deuren weer geopend te vinden.

'We zijn niet bezig met ego-tripperij om onze internationale betrekkingen te verbeteren', zei hij, 'we leven in een kleine wereld, een wereld die op economisch en ander gebied onderling afhankelijk is. Voor een voorspoedige toekomst van Zuid-Afrika moeten we onze internationale relaties normaliseren.'

Verder gaf De Klerk toe dat ook de sportboycot een rol heeft gespeeld in de veranderde houding van Zuid-Afrika ten opzichte van apartheid. 'Op het gebied van sport zijn we onze sportmannen en -vrouwen verplicht het mogelijk te maken terug te keren op de internationale velden en banen om hun talenten te bewijzen. Wat zullen we trots zijn als de Springboks de beste rugbyspelers van de wereld verpletterend verslaan', aldus De Klerk onder donderend applaus.

Afrikaners beschouwen Nederland, Duitsland en Frankrijk als de landen waar hun wortels liggen.

    • Allister Sparks