Arrest: belasting voor honden wettig

DEN HAAG, 9 okt. Gemeentelijke verordeningen om hondenbelasting te heffen staan niet op gespannen voet met de Gemeentewet. Dat heeft de Hoge Raad beslist op het beroep in cassatie van een bezitter van twee honden die meende dat zijn recht op eerbiediging van het priveleven door de hondenbelasting werd geschonden. De hondenbezitter voerde verder aan dat er sprake was van ongeoorloofde discriminatie doordat voor andere huisdieren geen belasting wordt opgelegd en bejaarden een ontheffing kan worden toegekend. Eerder stelde het Hof in Den Haag de hondenbezitter al in het ongelijk.