Afvalvervoerder S. Kemp geeft omkoping toe

DEN HAAG, 9 okt. Voormalig afvaltransporteur Simon Kemp heeft vandaag op de eerste dag van zijn strafzaak voor de Haagse rechtbank toegegeven dat hij in de jaren tachtig herhaaldelijk geld aan een medewerker van het Academisch Ziekenhuis Leiden heeft gegeven om valse facturen op te stellen en te ondertekenen.

Zo kon Kemp, die terecht staat wegens een milieudelicten en andere misdrijven, het ziekenhuis rekeningen sturen voor de levering van afvalvaten die nooit werden geleverd.

De bewuste ziekenhuisambtenaar is inmiddels veroordeeld, Kemp zelf zou aan deze vorm van fraude ongeveer 170.000 gulden hebben verdiend.

Op de vraag of Kemp, zoals een van zijn medewerkers had verteld, een fijne neus had voor mensen die hij kon omkopen, antwoordde verdachte: 'Ze kwamen gewoon naar me toe. Daar had je geen fijne neus voor nodig'.

Overigens werd het het begin van de rechtszaak gekenmerkt door een moeizaam verhoor. Op de meeste vragen die de president van de rechtbank, mr. B. Punt, hem stelde, reageerde Kemp met ontkenningen dan wel verwijzingen naar ondergeschikten die bepaalde zaken hadden geregeld. Vaak zei hij zich niet te herinneren wat met vrachten chemisch afval was gebeurd of antwoordde hij kortweg: 'Het zal wel zo zijn'.

Een van de ten laste gelegde feiten in de elf punten omvattende aanklacht betreft de illegale stort in 1980 van vele tonnen chemisch afval in de Coupepolder te Alphen aan den Rijn. Kemp zou geweten hebben dat de vracht, afkomstig van Draca Plastics in Hillegom, 'gevaarlijk was voor het leven en de gezondheid', maar hij zei ter zitting het allemaal niet te weten. Bovendien, aldus Kemp, was transport van het vloeibare deel uitbesteed aan de firma TOB in Maassluis, een naam die nu voor het eerst viel.

Een van de rechters hield Kemp voor dat hij tegenover de politie en de rechter-commissaris veel duidelijker was geweest dan nu ter zitting: 'Als chauffeurs van u vertelden dat ze een vracht naar Alphen hadden gebracht, dan zei u: 'Dat kan best kloppen'. Ook heeft u heeft toegegeven dat u wist dat sommige stoffen schadelijk waren voor de gezondheid, maar nu bent u vaag en onzeker'.

Kemp wordt ook verdacht van illegale transporten van chemisch afval naar een zandgroeve in het Waalse Mellery, een dorp onder Brussel. Hij zou klanten hebben gesuggereerd dat alle transportpapieren in orde waren, terwijl het om verboden vrachten ging. De rechtbank stelde vast: 'U had geen vergunning en ook geen ontheffing om in Mellery te storten'. Kemp: 'Maar de Belgische overheid wist dat de vrachten eraan kwamen'. Punt: 'Misschien wist de ene Belgische overheid het wel en de andere niet'.

Een grote hoeveelheid met olie verontreinigde grond van de Nieuwe Matex in de Botlek was ook via Kemp clandestien in Mellery beland. De president sprak over 'de grootste factuur uit de Kemp-historie', maar Kemp verklaarde dat hij die vracht nooit had gezien: 'Ik was er niet bij, ik weet van niets'.