Veel steun voor ex-voorman Ku Klux Klan in Louisiana

NEW ORLEANS, 8 okt. De vroegere leider van de rechts-extremistische Ku Klux Klan-beweging David Duke heeft zaterdag in Louisiana tijdens voorverkiezingen voor een zetel voor de Senaat in Washington bijna de helft van de stemmen behaald. Duke, een Republikein, kreeg 44 procent van de stemmen en verloor daarmee het pleit tegen de zittende Democratische senator Bennett Johnston, die op 53 procent van de stemmen kon rekenen.

Tijdens zijn campagne in Louisiana, dat met grote economische problemen heeft te kampen, had Duke verzekerd dat hij een einde aan programma's van positieve discriminatie wilde maken, mensen met een bijstandsuitkering zou dwingen te werken en Amerika's positie in het buitenland zou versterken.

De Republikeinse partij had zich vooraf gedistantieerd van Duke en zijn denkbeelden. Op het laatste ogenblik trok zich de Republikeinse kandidaat terug in de hoop Johnston hiermee de meerderheid te bezorgen.

Duke's conservatieve denkbeelden sloegen aan bij een veel groter deel van het electoraat dan verwacht. Vooraf was voorspeld dat Duke hooguit dertig procent van de stemmen zou krijgen.

Louisiana kent als enige Amerikaanse staat een systeem van voorverkiezingen voor Senaatszetels. Wie meer dan vijftig procent van de stemmen krijgt is zeker van een Senaatszetel. Anders volgt er een tweede ronde in november, wanneer ook elders in de VS voor het Congres wordt gestemd. (Reuter, AP)