Scherp commentaar grootste kracht Glamourland

Het was tv-producent Jef Rademakers, die ooit stelde dat het televisie-aanbod vergelijkbaar zou behoren te zijn met het assortiment in een kiosk in feite zouden er net zoveel op specifieke interessen gebaseerde programma's moeten zijn als er special interest-tijdschriften bestaan. Hij gebruikte die stelling ter verdediging van zijn ranzige Pin up club (want er bestonden toch ook blootbladen?) en voegde er helaas geen pleidooi aan toe voor tv-versies van tijdschriften als De Groene of Hollands Maandblad. Maar in principe had Rademakers gelijk: de veelzijdigheid van de tijdschriftenwinkel zou zich ook op het tv-scherm moeten manifesteren.

Zaterdag zond de AVRO de eerste aflevering uit van het programma Glamourland, de tv-versie van de rubriek Milieu, die Gert-Jan Droge introduceerde in de Haagse Post en nu voortzet in HP/De Tijd. De vorm was niet nieuw (kleine fototjes van coryfeeen op parties), maar Droge ontwikkelde zich in dat genre tot de meest malicieuze bijschriftenmaker van Nederland. Zijn fotograaf is hier vervangen door een cameraman en zijn bijschriften vormen het commentaar buiten beeld. Zo behandelde hij in dit tv-debuut achtereenvolgens het huwelijk tussen een C en A- en een V en D-telg, de opening van een tentoonstelling van vervalste schilderijen, het gala van de Nederlandse Filmdagen en een lunch ten huize van de binnenhuisarchitect Jan des Bouvrie.

Zijn grootste kracht vormen nog steeds die korte, vileine zinnetjes. Droge vertoont het samengeschoolde trio Tonio Hildebrand, Ad Ploeg en Kick Stokhuizen en spreekt daarbij van 'betrouwbare intellectuelen'. Aan het slot van het filmgala zegt hij: 'De Nederlandse filmwereld kan terugkijken op een meeslepende avond. Nu nog een meeslepende film graag.' En bij beelden uit de tuin van Des Bouvrie merkt hij op: 'De huismanege komt dit jaar in creme.'

Door het hoge tempo van de montage moet Droge veel van zulke zinnetjes snel achter elkaar uitspreken, waardoor de ironie na enige tijd wat overdadig wordt. Maar dat is een kwestie van dosering, waaraan in de rest van de serie nog kan worden gesleuteld. Als hij bovendien zijn afstand tot het Gooise blijft bewaren, heeft de AVRO er niet alleen een uiterst on-AVRO-achtig programma bij, maar eindelijk ook haar hoogst noodzakelijke hofnar.

    • Henk van Gelder