OPEC dringt aan op rechtstreekse onderhandelingen metolie-afnemers

DEN HAAG, 8 okt. De Nederlandse regering heeft vandaag in Den Haag overleg gevoerd met de secretaris-generaal van de Organisatie van Olie exporterende landen (OPEC), dr. Ahmed Subroto.

Subroto sprak vanochtend met premier Lubbers en minister Andriessen (economische zaken) over de gevolgen van de Golfcrisis voor de olievoorziening. Vanmiddag bracht Subroto een bezoek aan minister Van den Broek (buitenlandse zaken).

Dr. Subroto, die gisteravond in Amsterdam arriveerde, heeft de Nederlandse regering de laatste gegevens verstrekt over de olieproduktie van de OPEC-landen na het wegvallen van de export van Irak en Koeweit door het internationale handelsembargo.

De Westerse geindustrialiseerde landen, inclusief Nederland, die zeer afhankelijk zijn van olie uit de OPEC-landen, willen graag informatie over de mogelijkheden voor opvoering van de olieproduktie. De komende maanden wordt een moeilijke situatie bij de olievoorziening verwacht.

Bij een snel invallende en koude winter wordt een tekort verwacht, dat volgens experts van de internationale oliemaatschappijen kan oplopen tot twee miljoen vaten ruwe olie per dag of vijf procent van het olieverbruik in het Westen en Japan. Bij een verslechtering van de situatie in het Midden-Oosten zou dat tekort ten minste worden verdubbeld.

Dr. Subroto, die voorstander is van een forse verhoging van de produktiecapaciteit van OPEC, pleitte er vandaag in Den Haag voor dat de Westerse landen tijdig overwegen om hun strategische olievoorraden in te zetten om een te sterke verstoring van de markt en te hoog oplopende prijzen te voorkomen.

De secretaris-generaal van OPEC drong er ook bij de Nederlandse ministers op aan een veel sterkere samenwerking tussen de Westerse olieconsumerende landen en OPEC na te streven. Tot nu toe wordt zo'n samenwerking tegengehouden door het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs. Het IEA is tegen formele besprekingen met de OPEC. IEA-directeur dr. Helga Steeg zei vorige maand in een interview in deze krant zo'n overleg niet haalbaar en niet wenselijk te achten. De belangen van OPEC, ontstaan als kartel van de olielanden, zijn tegengesteld aan die van het IEA, zei ze, en OPEC zou bij onderhandelingen een schot voor open doel hebben om de olieprijs op te drijven.

Dr. Subroto wilde gisteravond in Amsterdam geen commentaar geven. Maar nog vorige week schreef hij in een artikel in het OPEC-bulletin dat er een wereldwijde samenwerking tussen producerende en consumerende landen moet komen.

Daarbij gaat het volgens Subroto om de opbouw van een systeem dat optimale bescherming geeft tegen instabiliteit en tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om de energiereserves in de wereld op een verstandige manier te gebuiken. OPEC wil daarbij ook streven naar een samenwerking met andere olie- en aardgasproducerende landen. De internationale samenwerking zou volgens dr. Subroto moeten bijdragen aan het wegwerken van de kloof tussen de rijke en de ontwikkelingslanden.

In het overleg in Den Haag zijn ook de voorstellen die premier Lubbers in juni heeft gedaan, voor de oprichting van een Europese Energie Gemeenschap, ter sprake geweest. Subroto is zeer geinteresseerd in het plan-Lubbers en meent dat dit kan worden ingepast in een bredere samenwerking.

Dr. Subroto, en vooraanstaand Indonesier, is een goede bekende van de Nederlandse regering. Hij spreekt vloeiend Nederlands, was minister in verscheidene Indonesische kabinetten en bekleedde voorafgaande aan die periode hoge functies op departementen, en in de wetenschap, zowel in Indonesie als in de Verenigde Staten.

    • Theo Westerwoudt