Opdracht Korea voor Nederlandse adviesbureaus

DEN HAAG, 8 okt. Het Nederlands Adviesbureau voor Ingenieurswerken in het Buitenland, Nedeco, heeft van het Zuidkoreaanse ministerie van landbouw, bosbeheer en visserij opdracht gekregen voor technische assistentie voor waterbouwkundige onderdelen van het Saemankeum-inpolderingsproject. Het projectgebied is met 40.000 ha te vergelijken met de Noord-Oostpolder.

De bedoeling van het project, dat dertien jaar werk vergt, zijn uitbreiding van het landbouwareaal en het ontwikkelen van zoetwaterreservoirs door het afsluiten van twee riviermonden. Nedeco begint in november aan de opdracht, die 2,5 jaar gaat duren. Het bureau gaat de opdracht uitvoeren met DHV Raadgevend Ingenieursbureau in Amersfoort en het Waterloopkundig Laboratorium, ondersteund door experts van onder meer Rijkswaterstaat. Nedeco beschouwt de nu verstrekte opdracht als een belangrijke exporttransactie op het gebied van de gebundelde Nederlandse kennis die is opgedaan met de Deltawerken. Nedeco was eerder in Korea betrokken bij omvangrijke werken aan het Nakdong-estuarium.

Nedeco is een consortium voor de verwerving en uitvoering van consultancy-opdrachten. Er werken ruim 4000 mensen. De omzet aan adviesopdrachten was vorig jaar f 235 miljoen.