Ondernemingsraad Postbank ongerust over fusie met NMB

ROTTERDAM, 8 okt. De ondernemingsraad van de Postbank maakt zich zorgen over het welslagen van de fusie met de NMB, die op 4 oktober 1989 officieel van kracht is geworden. Er lijkt in toenemende mate een tweespalt tussen de personeelsleden van de twee partners te ontstaan.

In een reactie heeft de raad van bestuur de veertig hoogste functionarissen van de NMB Postbankgroep op het hart gedrukt alert te zijn op frictie en onvrede als gevolg van de fusie. De raad van bestuur heeft de gelijkwaardigheid van de partners nog eens benadrukt. Ook heeft het bestuur een onderzoek beloofd naar de cultuurverschillen tussen NMB en Postbank. Een analyse moet uitwijzen wat de belangrijkste cultuurelementen van beide partners zijn, opdat die in de nieuwe bedrijfscultuur kunnen worden samengebracht.

Volgens een verklaring die de ondernemingsraad in het weekend aan de medewerkers heeft gestuurd wordt Postbankpersoneel op 'denigrerende wijze' behandeld door de collega's van de NMB. Bij benoemingen voor de hoogste functies van de NMB Postbankgroep zou stelselmatig de voorkeur worden gegeven aan NMB-mensen. Werknemers van de Postbank zouden het gevoel hebben op het tweede plan te staan.

Niet alleen op de belangrijke afdeling Personeelszaken zijn uitsluitend NMB-functionarissen benoemd, zegt de ondernemingsraad. 'Ook op andere beleidsafdelingen hoeft de Postbankidentiteit kennelijk niet herkenbaar te zijn. Postbankmedewerkers ervaren daar een behandeling als tweederangs burgers en ondergaan een hautaine benadering door de collega-NMB'ers.'

Een woordvoerder van de NMB Postbankgroep bevestigt dat bij de benoemingen - eerst van 40 mensen onder de raad van bestuur, daarna van de 140 functionarissen voor de laag daaronder - 'iets minder Postbankers dan NMB-ers zijn aangewezen'. Maar dat mag volgens hem niet als diskwalificatie van de Postbank worden gezien. 'We zijn zelfs zeer onder de indruk van de kwaliteit van de Postbank.' Hij zegt dat de raad van bestuur bij de benoemingen in de eerste plaats heeft geprobeerd de juiste man op de juiste plaats te krijgen en pas daarna heeft gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen 'Postbankers en NMB'ers'.