Kort geding tegen Irak wegens beslag op schip

MIDDELBURG, 8 okt. De rederij van de Gur Mariner spant woensdag voor de rechtbank in Middelburg een kort geding aan tegen Irak. Het schip was met goederen op weg naar Irak, maar keerde terug naar Europa en werd in Vlissingen aan de ketting gelegd. Irak had, evenals Nederland, beslag laten leggen op het schip. Nederland heeft het beslag opgeheven toen eind vorige week de lading was gelost. Wel heeft de Nederlandse staat de lading in beslag genomen.

Niet bekend

Het beslag van Irak duurt tot Jay Ship Limited, de reder van de Gur Mariner, aan Irak een borg heeft betaald van ruim 3 miljoen dollar. Dit bedrag dient als onderpand voor het geval scheepvaart-arbiters bepalen dat Jay Ship Limited ten onrechte heeft besloten de lading niet in Irak af te leveren.

De advocaat van de reder, mr. H. van der Wiel, probeert deze borgstelling woensdag voor de rechtbank ongedaan te maken. Volgens hem kan de rederij de borg niet betalen, omdat zij daarmee de internationale boycot tegen Irak zou overtreden. 'Immers, het doen van betalingen aan Irak valt onder de boycot van de Verenigde Naties.'

Pro forma probeert Van der Wiel ontheffing aan te vragen bij het ministerie van financien, zodat het geld kan worden gestort. 'Als het ministerie ons die ontheffing vervolgens weigert, staat daarmee dus vast dat wij eenvoudigweg niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen.' Het ministerie van financien heeft nog geen uitsluitsel gegeven.