Jongeren CDA: falend leiderschap Lubbers

DEN HAAG, 8 okt. Premier Lubbers en fractievoorzitter Brinkman wordt door de jongerenorganisatie van het CDA 'falend leiderschap' verweten.

In het jongste nummer van het partijblad CDActueel halen twee leden van het dagelijks bestuur van de jongerenafdeling fel uit naar de CDA-top. De houding van Lubbers in de crisis rondom Braks getuigde van 'een onthutsende zelfoverschatting', aldus H. van Waveren en R. van Zwol. De premier zou zich 'geen leider van een coalitie' hebben getoond. De PvdA had al geruime tijd sterke kritiek op Braks, zo merken zij op. Ook voerde deze partij tijdens de verkiezingen het thema politieke zuiverheid op. De premier had kunnen weten dat na de verloren gemeenteraadsverkiezingen en het voor de PvdA teleurstellende regeerakkoord, de gelegenheid aangegrepen zou worden om Braks ten val te brengen.

Ook zou Lubbers de opvattingen in eigen kring over zijn kandidaat-staatssecretaris R. van der Linden niet hebben begrepen. Bij de kandidaatstelling voor de Kamer zakte Van der Linden immers vier plaatsen. De CDJA-bestuurders vragen zich openlijk af of de partij nog wel verder kan met Lubbers als leider.

Ook op fractieleider Brinkman is forse kritiek. Volgens het CDJA heeft deze zich in zijn eerste jaar als fractieleider meer de pragmatische bestuurder getoond 'dan een politiek dier'. Zo zou Brinkman maar weinig idealen hebben. De fractieleider heeft het nog vrijwel uitsluitend over het handhaven van de collectieve lastendruk en het terugdringen van het financierignstekort, menen zij. Van het leiden van een fractie met 'politici die zich graag laten horen' brengt hij weinig terecht hij laat zijn fractieleden alleen vrij 'als het echt niet anders kan'. Volgens de twee CDA-jongeren is de stijl van Brinkman geent op de ambtelijke hierarchie waarin hij als topambtenaar en minister functioneerde.