Golf: EG blijft hopen op diplomatieke oplossing

ROME, 8 okt. De EG sluit niet uit dat geweld nodig is in de Golfcrisis, maar blijft hopen op een diplomatieke oplossing, aldus de Italiaanse minister van buitenlandse zaken Gianni De Michelis.

De EG-ministers van buitenlandse zaken hebben afgelopen weekeinde in het dorpje Asolo bij Venetie informeel overleg gevoerd, en De Michelis zei dat er gegeven het karakter van de bijeenkomst geen slotconclusies over de Golf zijn geformuleerd. 'In tegenstelling tot een groeiende indruk die in de pers bestaat, werkt de tijd in ons voordeel en tegen het regime in Bagdad', zei De Michelis. 'Het embargo tegen Irak begint zijn vruchten af te werpen.' Hij wees erop dat Irak door het instorten van zijn olie-export vrijwel geen financiele reserves meer heeft en ook gebrek begint te krijgen aan onderdelen en technische bijstand uit het Westen.

Maar zijn Spaanse collega Francisco Fernandez Ordonez suggereerde dat de tijd begint op te raken. 'Er is meer kans op een conflict dan op vrede, ' zei hij. De Duitse minister Genscher zei dat een 'politieke oplossing' nooit concessies aan Irak met zich mee zou mogen brengen. De EG blijft vasthouden aan de eis dat Irak zich terugtrekt uit Koeweit. Maar de meeste landen zouden willen dat een eventuele Amerikaanse militaire ingreep in de regio wordt gesteund door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De Michelis onderstreepte de bereidheid van de EG om landen te helpen die zijn getroffen door het embargo tegen Irak. In dit verband wil de gemeenschap de banden met Syrie, Iran, China, Vietnam en Zuid-Afrika heroverwegen, aldus de bewindsman. Tot zover onze correspondent.

De Nederlandse minister Van den Broek, die ook de mogelijkheid van militair optreden tegen Irak aanstipte, noemde daarbij voor het eerst een termijn waarbinnen moet worden vastgesteld of de sancties tegen Irak werken. Hij sprak van 'een aantal weken'. Een militaire oplossing moet, zo zei ook Van den Broek, 'zoveel mogelijk in het kader van de Verenigde Naties worden voorbereid' omdat dit de beste garantie is dat het gemeenschappelijke front tegen Irak in stand blijft.

De Amerikaanse president Bush zei in een gisteren gepubliceerd vraaggesprek in de Sunday Express niet te geloven dat militaire actie onvermijdelijk is. De Amerikaanse minister van defensie Dick Cheney verzekerde zaterdag dat de Amerikaanse troepen zolang als noodzakelijk is in het Golfgebied blijven, en dat er geen tijdschema bestaat voor een eventuele militaire actie. (ANP, Reuter)

    • Marc Leijendekker