Frans-Duits plan voor buitenlands beleid EG

ROME, 8 okt. Frankrijk en Duitsland willen de EG voorzien van een gemeenschappelijk buitenlands beleid en van een defensiepolitiek. Dat blijkt uit opmerkingen die de Franse minister van buitenlandse zaken, Roland Dumas, het afgelopen weekeinde maakte in de marge van informeel overleg van ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap in de buurt van Venetie.

Dumas zei dat de EG-landen ermee akkoord zouden moeten gaan dat ze een gemeenschappelijke buitenlandse en defensiepolitiek hebben op die terreinen waarop ze gemeenschappelijke waarden en belangen te verdedigen hebben. Hij noemde in dit verband de crisis in de Golf en de verdediging van de rechten van de mens.

Dumas, die liet weten dat zijn ideeen werden gesteund door de Duitse regering, zei verder dat tijdens topconferenties van de EG-landen zou moeten worden bepaald op welke gebieden de gemeenschappelijke buitenlandse politiek zou moeten worden ontwikkeld. De ministers van buitenlandse zaken zouden de besluiten van de top dan met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen moeten uitvoeren.

Bovendien zou de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de EG, het recht van initiatief op het gebied van de buitenlandse politiek moeten worden gegeven. Nu wordt het buitenlandse beleid van de EG voornamelijk bepaald in het forum van de zogeheten Europese Politieke Samenwerking (EPS). Daarin werken de twaalf EG-landen op intergouvernementele wijze samen.

Dumas deed in Venetie ook het voorstel om de Europese Raad, zoals de topconferentie in EG-jargon wordt genoemd, een vice-voorzitter te geven.

Pag.5: Vervolg

Deze zou voor een of twee jaar gekozen moeten worden en zich speciaal met buitenlandse politiek moeten bezig houden. Nu worden topconferenties van de EG voorgezeten door de regeringsleider van het land dat het halfjaarlijkse voorzitterschap van de Gemeenschap bekleedt.

De Frans-Duitse ideeen zullen verder worden besproken op de ingelaste EG-top die eind deze maand in Rome zal worden gehouden. Eerder dit jaar lanceerden de Franse president Mitterrand en de Duitse bondskanselier Kohl het idee om de Europese Gemeenschap verder te ontwikkelen tot een politieke unie. Eind juni kwamen EG-leiders tijdens hun ontmoeting in Dublin overeen dat over die politieke unie eind dit jaar een zogeheten intergouvernementele conferentie (IGC) zal worden gehouden, waar over de noodzakelijke wijzigingen van de EG-verdragen zal worden gesproken. Deze conferentie zal parallel lopen aan een soortgelijke IGC die de Economische en Monetaire Unie als onderwerp zal hebben.

Tijdens het informele EG-overleg bij Venetie kwam ook het plan aan de orde dat de Italiaanse minister van buitenlandse zaken, Gianni de Michelis, onlangs presenteerde voor een samensmelting van de EPS met de Westeuropese Unie, waarin negen EG-landen op defensiegebied samenwerken. Tijdens de besprekingen bleek dat hierover nog grote verschillen van mening bestaan. Vooral de Ierse en Britse ministers van buitenlandse zaken toonden zich fel tegenstander van het idee. De Britse minister Douglas Hurd zei dat een rol voor de EG op het gebied van veiligheidsgebied de NAVO zou kunnen verzwakken en ertoe zou kunnen leiden dat de banden tussen de Europese landen en de Verenigde Staten zwakker worden. Hij zou er de voorkeur aan geven de Europese tak van de NAVO te versterken.

Minister van den Broek van buitenlandse zaken voelde ook nog niet veel voor De Michelis' plan. Volgens hem kunnen WEU en EPS heel goed naast elkaar functioneren. Hij toonde zich er wel voorstander van dat de EG-landen die geen lid zijn van de WEU Denemarken, Ierland en Griekenland wordt gevraagd tot deze organisatie toe te treden.

'De discussies zijn nog niet voorbij, ' zei de Italiaanse minister van buitenlandse zaken Gianni De Michelis gisteren en hij sprak van de fusie van WEU en EG als een lange-termijndoelstelling.

Intussen heeft president Mitterrand zaterdag gepleit voor een nieuw EG-verdrag dat de basis zou moeten zijn voor de politieke unie en dat het Verdrag van Rome, dat nu ten grondslag ligt aan de EG, zou moeten versterken. 'Een nieuw verdrag is nodig zonder het bestaande, dat zo succesvol is geweest, te verwerpen', aldus Mitterrand op een symposium in Parijs over de Frans-Duitse vriendschap. De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, riep in Parijs op tot snelle uitbreiding van de samenwerking binnen de EG en tot integratie van het continent van de Atlantische oceaan tot de Oeral.