Foto

GOEDEREEDE Wandelaars in het natuurgebied de Kwade Hoek op Goeree Overflakkee. Ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan had het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) voor dit weekeinde op 150 plaatsen in Nederland excursies georganiseerd. De Kwade Hoek is een vlak gebied buiten de in verband met de Deltawerken opgehoogde duinen. De zee heeft er vrij spel en bij een flinke storm kunnen pas gevormde duinformaties in de Kwade Hoek geheel in zee verdwijnen. Op de zilte gronden groeit zeekoraal, lamsoor en biestarwegras. Bij zeelieden was de Kwade Hoek vroeger berucht door de gevaarlijke stroming. Ze waren pas veilig als ze even noordelijker bij het stadje Goedereede waren aangekomen. (Foto NRC Handelsblad/ Rien Zilvold)