Foto

LOCHEM Lange mensen, verenigd in de Klub Lange Mensen, vinden dat de industrie nog te weinig inspeelt op de behoeften van de steeds langer wordende Nederlander. Leden van de club, die in 1958 werd opgericht en 4.000 leden telt, kwamen afgelopen weekend bijeen in een kampeerboerderij in Lochem. Mannen boven de 1.90 meter en vrouwen langer dan 1.80 meter mogen lid worden. Voorzitter R. Bruintjes, de langste Nederlander, meet 2.21 meter. De problemen waarmee de lange mens in het dagelijks leven te maken krijgt zijn talrijk: woninginrichting, kantoor- en schoolmeubilair en vervoersmiddelen zijn veelal niet afgestemd op hun lengte. Aangepaste spullen zijn vaak erg duur. Een onderzoek van de club onder haar leden wees uit dat een lange Nederlander jaarlijks vijfduizend gulden meer kwijt is aan normale levensbehoeften. Een man van 2.10 meter betaalt voor een 'normaal' colbert meer dan vierhonderd gulden en voor een overhemd tegen de tweehonderd gulden. Nederland telde volgens een onderzoek in 1980 ruim 15.000 'uitzonderlijk lange mensen'; mannen langer dan 2 meter en vrouwen boven de 1.87 meter. Het aantal 'ongewoon lange Nederlanders', mannen boven de 1 meter negentig en vrouwen boven de 1.80 meter, stijgt uit boven de half miljoen. (Foto NRC Handelsblad/ Chris de Jongh)