Ex-burgers DDR: geen visum Polen

WARSCHAU, 8 okt. Polen heeft de visumverplichting voor burgers van de voormalige DDR tijdelijk opgeheven. De maatregel blijft van kracht tot 7 november, als Pools-Duitse besprekingen over de visumkwestie moeten zijn afgerond. De visumverplichting werd wederzijds van kracht op de dag van de Duitse eenheid, 3 oktober. De tijdelijke opheffing wordt enerzijds gezien als een poging van Polen, de Duitsers ertoe te bewegen de visumplicht voor Polen op te heffen en heeft anderzijds een economische achtergrond: als gevolg van de invoering van de visumplicht voor de voormaluige Oostduitsers is de Poolse economie in de grensstreek een belangrijke bron van inkomsten kwijtgeraakt. De Oostduitsers hebben de afgelopen maanden op grote schaal in het grensgebied ingekocht. (Reuter)