Beleggers niet onder indruk begroting VS

ROTTERDAM/NEW YORK, 8 okt. Het circus rond de begroting dat in Washington wordt opgevoerd zal weinig invloed hebben op de herfinanciering door de Amerikaanse overheid of op de markt voor Amerikaanse staatsleningen. Dat blijkt uit reacties uit financiele kringen in Nederland en op Wall Street.

De ontwikkeling van de afgelopen weken bewijst volgens drs. B. Vliegenthart, directeur vastrentende fondsen van de beleggingsgroep Robeco, nog eens hoe moeilijk het is om vooruitgang te boeken bij het terugdringen van het Amerikaanse begrotingstekort. 'Als het lukt een compromis te bereiken, dan zal dat een positief effect hebben op met name de kortlopende rente. Die zou dan behoorlijk omlaag kunnen gaan', aldus Vliegenthart.

Een compromis zal volgens hem echter om twee redenen nau welijks invloed hebben op de langlopende rente. Het oplossen van de problemen met de Amerikaanse spaarbanken dwingt de Amerikaanse overheid ertoe nog enorme hoeveelheden geld op de kapitaalmarkt aan te trekken. Daarnaast is volgens Vliegenthart onzeker of de inflatie wel omlaag komt. 'Integendeel, er zijn aanwijzingen dat de inflatie door de ontwikkeling van de olieprijs eerder nog toeneemt.'

Economen op Wall Street geven in hun reacties op de begrotingsperikelen weinig blijk van bezorgdheid, maar des te meer van irritatie en een licht gevoel van schaamte. 'Er is geen land ter wereld dat zo veel tijd besteedt aan zijn begrotingen en zo weinig produceert', verzucht Allen Sinai van Boston Company Economic Advisers.

Brian Fabbri, econoom van de Midland Montagu bank, zegt: 'De Verenigde Staten maken een lachertje van zichzelf. Dit zal helaas waarschijnlijk leiden tot nog meer opschepperij van Europeanen die denken dat hun systeem beter is dan het onze'.

Een gebrek aan vertrouwen in de Amerikaanse politiek kan invloed hebben op het vertrouwen van de kopers van Amerikaanse staatsobligaties. Het maakt de rente-ontwikkeling minder voorspelbaar. 'Het is voor buitenlanders net alsof ze aandelen kopen in een bedrijf dat slecht wordt geleid', aldus Sinai.

Maar de kans dat de Amerikaanse overheid daarom in november bij de volgende driemaandelijkse veiling van overheidspapier hogere rente zal moeten betalen achten deze economen klein. Dat komt vooral doordat er veel belangrijker factoren zijn, en de voorgestelde bezuinigingen zijn of ze er nu komen of niet betrekkelijk klein.

'Ik zie het niet veel uitmaken in de hoeveelheid geld die het ministerie van financien bijeen moet brengen', zegt Fabbri.

David Greenlaw, econoom bij Morgan Stanley en Co., vat de argumenten samen. Er zijn verschillende factoren die de rente in de VS omhoog duwen: de blijvende hoge rente in Duitsland (een aantrekkelijk alternatief voor internationale beleggers), de angst voor inflatie door hoge olieprijzen, en de toenemende leenbehoefte van de Amerikaanse overheid. Dat laatste komt vooral door de vrijwel negatieve economische groei, die belastinginkomsten drukt.

Daartegenover staan factoren die de rente zouden moeten drukken: nulgroei of een recessie, daardoor minder vraag naar kapitaal door de prive-sector, en onzekerheid over de banken die beleggers zou duwen naar veiliger obligaties, zoals die van de overheid.

Om al die redenen verwacht Morgan Stanley een rente op langlopend (10-30 jaar) overheidspapier van 8,5 tot 9,25 procent in november. Sinai van Boston Company verwacht 9 tot 9,25 procent op de 30-jaars-obligatie, 'tenzij de recessie zo erg is tegen die tijd dat de rente kan zakken'.