Baker: kans op Start-verdrag voor eind dit jaar

NEW YORK, 8 okt. De Verenigde Staten gaan ervan uit dat er nog voor het einde van dit jaar een START-verdrag kan worden gesloten met de Sovjet-Unie over de vermindering van de strategische wapens van beide landen met een derde. Dit heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Baker dit weekeinde in New York verklaard na overleg met zijn Sovjet-collega Sjevardnadze. Ook Sjevardnadze toonde zich optimistisch over het START-overleg. De streefdatum van beide landen voor een START-verdrag was tot dusverre ook steeds december. Beide staten zijn het echter nog niet eens over de eventuele verkoop van Trident-raketten door de VS aan Groot-Brittannie. Moskou heeft bezwaren tegen zulke transacties omdat het niet de eigen arsenalen wil opruimen terwijl de VS oude raketten aan andere Westerse landen leveren. De Amerikanen menen echter dat de Russische Backfire-bommenwerpers in aantal moeten worden verminderd, omdat ze tot de strategische categorie behoren. Maar Moskou betoogt dat deze de VS niet kunnen bereiken en derhalve buiten beschouwing moeten blijven. Verder vindt Washington dat de Russen hun proeven met de SS-18 raket na ondertekening van het verdrag moeten staken, terwijl Moskou zich dit recht wil voorbehouden. Het START-overleg zal nu weer in Geneve worden voortgezet. (Reuter)