Werkloosheid Oost-Duitsland groeit

BERLIJN, 6 okt. - Het onmiddellijk vooruitzicht van de Duitse vereniging heeft de groei van de werkloosheid in de voormalige DDR niet tot staan gebracht. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Bundesanstalt voor arbeidszaken. Het aantal werklozen steeg ten opzichte van augustus vorige maand in de DDR met 23 procent, tot 448.000 in september.

Percentueel lag de werkloosheid in de DDR - vijf procent - nog onder het niveau in Bondsrepubliek: 6,6 procent in september. Tegelijkertijd steeg echter het aantal gevallen van arbeidstijdverkorting, veelal tot nul uur, in de DDR tot 1,77 miljoen personen. In veel gevallen fungeert de regeling voor arbeidstijdverkorting als een 'wachtkamer' voor de werkloosheid. Bovendien zijn in veel Oostduitse bedrijven de vaste arbeidscontracten in tijdelijke omgezet.

In de Bondsrepubliek van voor de vereniging daalde afgelopen maand de werkloosheid van 7,3 naar 6,6 procent.

Het Bondsministerie van financien heeft inmiddels de vorig jaar naar de DDR-staat overgeboekte 816 miljard D-mark teruggevonden, waarvan eerder was gemeld dat die spoorloos verdwenen waren. Het grootste deel van het geld is gebruikt om gaten in de DDR-begroting te stoppen, en voor kredietgaranties, aldus het ministerie. De bestemming van enkele tientallen miljarden is nog onduidelijk.

Volgens de Bundesbank is de liquiditeitspositie van bedrijven in Oost-Duitsland duidelijk verbeterd, na de niet in het minst psychologische klap door de invoering van de D-mark op 1 juli. Er is nu ook weer betalingsverkeer tussen oostduitse bedrijven onderling op gang gekomen. Een handicap voor het betalingsverkeer vormt voorshands nog de gebrekkige infrastructuur in Oost-Duitsland, waardoor nogal wat overboekingen wekenlang onderweg zijn of spoorloos verdwijnen.

Volgens de bank zijn sinds de invoering van de D-mark in Oost-Duitsland 167.000 bedrijven gesticht. Veelal gaat het daarbij echter om kleine bedrijfjes met onzekere toekomstverwachtingen, zoals snackbars.