SCHAAKPROBLEEM

In de opgave van de vorige keer - hoe wint zwart - (Cooper-Muir, Eastbourne 1990) volgde: 1... Tf8-c8! en zwart gaf het op want na 2 Dc3xa5 volgt Tc8xc1 mat. De nieuwe opgave:

Hoe wint wit? Oplossing in de volgende rubriek.

    • Constant Orbaan