Onzekerheden stimuleren de omzetten op obligatiemarkt

UTRECHT, 6 okt. De financiele markten, toch al gekenmerkt door een onrustig marktsentiment vanwege de situatie in het Midden-Oosten, werden afgelopen week geconfronteerd met toenemende onzekerheden omtrent het Amerikaanse monetaire beleid en de Duitse eenwording. Aanvankelijk was begin deze week nog sprake van een duidelijk positieve stemming, nadat in de Verenigde Staten een principe-akkoord was bereikt inzake een vermindering van het begrotingstekort en de olieprijzen een forse daling hadden laten zien. Ook in ons land liep hierdoor de rente terug, hetgeen leidde tot ongekende omzetten op de Nederlandse obligatiemarkt. Met name vonden ruilingen plaats van de dollar en marken naar guldenspapier alsmede van openbaar naar onderhands. Ook de Agent profiteerde van het tijdelijk gunstige marktbeeld: in korte tijd werd naar verluidt ca. fl.1,5 miljard uit de markt gehaald, overigens wel tegen prijzen van rond de 9,3 procent. De resterende financieringsbehoefte van fl.2,6 miljard zal naar mag worden aangenomen eveneens op de onderhandse markt worden opgenomen.

Gaandeweg echter namen marktpartijen een afwachtende positie in. Met name de eenwording van Duitsland woensdag jl. vestigde de aandacht op de grote financieringsbehoefte die voor de herstructurering van Oost-Duitsland nodig is.

De grote behoefte aan kapitaal op mondiaal niveau - met name vanuit het Oostblok - wordt in de markt als een van de factoren gezien die een rentedaling voorlopig weinig waarschijnlijk maken. Dit minder optimistische beeld werd eergisteren versterkt toen het Amerikaanse principe-akkoord over de begroting werd afgekeurd.

In dit turbulente marktbeeld bleef de gulden/mark koers redelijk stabiel. Nu evenwel de dollar steeds meer onder druk komt richt de valutamarkt zich in eerste instantie op de Duitse mark. Gistermiddag werd bekend dat het pond sterling met ingang van maandag a.s. zal toetreden tot het EMS. De bandbreedte zal 6 procent zijn. De koers van het pond steeg direkt na het nieuws met circa 2 cent ten opzichte van de gulden, ondanks een renteverlaging door de Bank of England.

Eurokapitaalmarkt

Het bereiken van een voorlopig Amerikaanse begrotingsakkoord ging gepaard met dalende olieprijzen. Bovendien committeerde Fed-voorzitter Greenspan zich aan een rente-verlaging door het begrotingsakkoord te betitelen als geloofwaardig.

Het leek nog slechts een kwestie van tijd voordat het tarief voor de Fed-funds daadwerkelijk zou worden verlaagd, hetgeen voor de markt overigens geen beletsel vormde om hierop alvast een voorschot te nemen.

Dit optimisme vond ook zijn weerslag op andere markten voor vastrentende waarden buiten de Verenigde Staten. Het nieuws dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden het begrotingsakkoord afwees zal dan ook menig obligatiehouder van zijn nachtrust hebben beroofd. De vraag rijst in welke mate deze afwijzing zich zal doen gelden in de obligatiekoersen.

De rentedalingen in de loop van de week lijken immers meer te zijn geinduceerd door de olieprijsontwikkeling dan door de begrotingsperikelen. Een aanwijzing hiervoor vormde de reactie van de markt afgelopen maandag, toen het begrotingsnieuws mild werd ontvangen en substantiele koerswinsten pas tot stand kwamen nadat de olieprijzen begonnen te dalen. Bovendien is het ecart tussen de Amerikaanse kapitaal- en geldmarktrente, ondanks de potentiele verruiming van de geldmarkt, afgenomen. Tenslotte werden gisteren belangrijke werkgelegenheidscijfers bekend gemaakt, welke voor een ommekeer in het marktsentiment kunnen zorgen.

De eurokapitaalmarkt volgde de ontwikkelingen op de voet, waarbij de handel zich vooral concentreerde op leningen van triple-A kwaliteit. Het renterisico is al dusdanig hoog dat beleggers niet nog eens geconfronteerd willen worden met een debiteurenrisico. In de ECU-markt bracht de Republiek van Italie een 15-jaars lening uit met een omvang van ECU 1 miljard, hiermee de grootste in dit segment. De voor institutionele beleggers bestemde lening is een zogenaamde floating rate note, waarbij de rente periodiek wordt vastgesteld en gekoppeld is aan de Libor-rente. De 'floater' kreeg een goede ontvangst.

Bron: Rabobank Nederland Beleggingsonderzoek