Na 1992 geen groter beroep op uitkeringen

ZEIST, 6 okt. Vergroting van het vrije verkeer van personen binnen de Europese Gemeenschap na 1992 zal waarschijnlijk geen ingrijpende gevolgen hebben voor ons stelsel van sociale zekerheid. Dit stelde J. Res, voorzitter van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (BVG), in een toespraak ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de bedrijfsvereniging.

Voor de werknemersverzekeringen, zoals de werkloosheidswet, ziektewet en de WAO, geldt dit zeker, aldus Res. Immers, vrij verkeer van werknemers bestaat binnen de EG al sinds 1968 en heeft nooit problemen veroorzaakt. Hij verwacht vanuit Spanje en Portugal, waarvoor het vrije verkeer in 1993 ingaat, ook geen grote toeloop van mensen.

In de verenigde Duitslanden ziet men zich nu al met een situatie geconfronteerd die sterke gelijkenis vertoont met die in de EG na 1992, betoogde Res. Binnen een markt functioneren twee sociale stelsels van ongelijk niveau. Zo betalen Oostduitsers vooralsnog minder ziektekostenpremie dan Westduitsers. Daar staat dan tegenover dat ze in de meeste gevallen ook alleen bij Oostduitse specialisten terecht kunnen met hun kwalen. En Oostduitse artsen verdienen nog steeds aanmerkelijk minder dan hun Westduitse collega's.

De grote harmonisatieproblemen die dit met zich meebrengt zullen de Duitsers de komende jaren moeten oplossen. Res: 'Vanuit de ervaringen bij onze oosterburen kunnen wellicht uitstekende beleidsoplossingen en strategieen worden afgeleid die de ontwikkeling van de sociale integratie in het Europa van na 1992 ten goede kunnen komen.'

De BVG is met ongeveer 660.000 verzekerde werknemers een van de grootste bedrijfsverenigingen in Nederland. Vorig jaar bedroeg het aantal ziektewetuitkeringen door de BVG 761.000. Voor het eerst in haar veertigjarig bestaan keerde de bedrijfsvereniging in 1989 meer dan een miljard gulden aan ziektegeld uit. De vereniging stelde zich daarop ten doel om, in samenwerking met de ministeries van sociale zaken en WVC, het ziekteverzuim in de gezondheidszorg met een tot anderhalf procent terug te dringen.