Meerderheid Nederlanders steunt oorlog tegen Irak

ROTTERDAM, 6 okt. Een ruime meerderheid van de bevolking vindt dat Nederland moet deelnemen aan een oorlog tegen Irak als de economische blokkade tegen dat land geen effect heeft. Maar Nederland moet alleen meedoen aan een militair ingrijpen als de Verenigde Naties daartoe oproepen. Nederlanders voelen er niets voor om deel te nemen aan gewapende acties tegen Irak als uitsluitend Amerika daartoe oproept.

Dat blijkt uit een telefonische enquete die NRC Handelsblad deze week heeft laten houden onder zevenhonderd personen van 18 jaar en ouder. De enquete werd uitgevoerd door Bureau Interview.

Van de bevolking vindt 79 procent dat Nederland moet meedoen aan een gewapend optreden tegen Irak als dit gebeurt onder gezag van de Verenigde Naties; 16 procent voelt niets voor enige betrokkenheid van Nederland. Als alleen Amerika oproept tot deelname aan een oorlog tegen Irak stemt nog maar 32 procent van de Nederlanders hiermee in. Van de bevolking vindt 62 procent dat Nederland in zo'n geval niet moet meedoen aan militaire acties.

Drieenveertig procent van de ondervraagden noemt als belangrijkste motief om aan een oorlog deel te nemen Irak als militaire grootmacht de kop in te drukken. Eenentwintig procent vindt militair ingrijpen op zijn plaats uit verontwaardiging over de Iraakse bezetting van Koeweit, 14 procent vindt dat de olietoevoer moet worden veilig gesteld en 11 procent is van mening dat Nederland moet meedoen aan een oorlog tegen Irak om Israel te beschermen.

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (74 procent) is het eens met het besluit van de regering om fregatten en gevechtsvliegtuigen naar de Golf te sturen; 19 procent is daar tegen.

Een kleine meerderheid (56 procent) stemt in met het zenden van grondtroepen indien dat aan Nederland wordt gevraagd. In totaal voelt 38 procent van de bevolking niets voor het sturen van soldaten naar de Golf. Het aantal vrouwen is bij de tegenstanders veel groter (47 procent) dan het aantal mannen (29 procent).

Een meerderheid van de bevolking (56 procent) vindt dat de Nederlandse strijdkrachten in het Golfgebied bij de naleving van het economische embargo tegen Irak zo nodig gebruik moeten maken van wapens; 39 procent is hier tegen.

Bijna de helft van de Nederlanders (45 procent) verwacht dat er in het Midden-Oosten een oorlog zal uitbreken naar aanleiding van de Iraakse invasie van Koeweit.

Zaterdags Bijvoegsel: De mening van de Nederlander