Japan: campagne tegen Nederlandse auteur

AMSTERDAM, 6 okt. In Japan is een campagne op gang gebracht tegen de *

spreiding van de Japanse vertaling van het geruchtmakende boek van de Nederlandse auteur Karel van Wolferen over het functioneren van de macht in Japan.

Hayakawa Shobo, de Japanse uitgever van het vorig jaar verschenen boek, 'The Enigma of Japanese Power', zegt onder druk te zijn gezet door een actiegroep om de Japanse editie, eind vorige maand verschenen, weer uit de circulatie te nemen. De uitgeverij heeft aanvankelijk toegegeven aan de druk en het boek, uitgebracht in een oplage van 50.000 exemplaren, uit de grote boekwinkels gehaald. Volgens bronnen in Tokio moest de uitgeverij hiertoe overgaan omdat de groep dreigde moeilijkheden te zullen maken rond alle publicaties van de uitgeverij. Inmiddels heeft Hayakawa besloten het boek opnieuw in de boekwinkels te brengen en het hoofd te bieden aan deze intimidatie.

Van Wolferens boek, dat in Nederland, Groot-Brittannie, Frankrijk en vooral de Verenigde Staten grote bekendheid heeft gekregen, heeft in de Engelse editie ook in Japan grote beroering gewekt. De kern van het boek is de stelling dat de macht in Japan niet berust bij democratisch gecontroleerde leiders zoals in het Westen, maar rondcirkelt in een complexe structuur van politieke en economische machthebbers waarin niemand de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt. De Japanse autoriteiten, die een analyse over hun macht niet gewend zijn, zeggen dat het boek anti-Japans is.

De groepering achter de intimidatie van de uitgeverij is de Burakumin Bevrijdingsliga (BLL), die de belangen behartigt van de afstammelingen van de eens officieel onreine kaste (bestaande uit leerlooiers, grafdelvers en slagers). Van Wolferen schrijft dat de BLL een politieke groepering is die een onofficieel compromis heeft gesloten met de gevestigde macht, in ruil voor subsidies en onofficiele erkenning als zegsman van de Burakumin. De autoriteiten tolereren de intimidatie-praktijken door de BLL omdat dit hen beter schikt dan systematisch juridisch onderzoek van de discriminatie van de Burakumin.

Het is een publiek geheim in Japan dat uitgevers en kranten het noemen van de Burakumin automatisch uit de weg gaan om geen risico te lopen door de BLL te worden geintimideerd.