Duisenberg en beurs verrast door Thatcher

ROTTERDAM, 6 okt. De president van de Nederlandsche Bank, dr. W. Duisenberg, heeft minister Kok van financien geadviseerd vandaag op de bijeenkomst van de Europese ministers van financien in Brussel in te stemmen met de toetreding van het Britse pond tot het stelsel van Europese wisselkoersen (EMS).

Het Britse verzoek heeft hem onmiskenbaar verrast. 'Groot-Brittannie zal op korte termijn niet toetreden tot het EMS', zei Duisenberg afgelopen donderdag nog tijdens de forum-discussie bij de Sociaal-Economische Raad. Het argument van de Britse premier Thatcher dat dit het juiste moment is om toe te treden omdat de Britse inflatie is bedwongen deelde Duisenberg donderdag niet. 'Het hoge inflatie-percentage fungeert voorlopig als onneembare barriere', zei de president van de Nederlandsche Bank toen.

De Amsterdamse effectenbeurs werd onaangenaam verrast. Gistermiddag om zeven minuten voor half drie moest de handel op het Damrak worden stopgezet omdat de beurs telefonisch niet meer te bereiken was wegens storing in een telefooncentrale. Handelaren moesten machteloos toezien hoe twintig minuten later de Londense beurs, waar veel Nederlandse aandelen worden verhandeld en waar Amsterdam als financieel centrum mee wil concurreren, opveerde op de bekendmaking van de Britse toetreding tot het EMS.

Premier Lubbers zei gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad 'verheugd' te zijn over het Britse besluit toe te treden tot het EMS. Hij wees er op altijd te hebben bepleit dat het Britse pond zich bij het EMS zou aansluiten. Er gaat volgens hem zeker een 'politiek signaal' uit van de Britse aansluiting.