Bush sluit ministeries na failliet regering

WASHINGTON, 6 okt. Afgelopen nacht om twaalf uur zijn de Amerikaanse ministeries gesloten wegens faillissement. Hoewel het Huis van Afgevaardigden en de senaat gisteren wetten hadden aangenomen om de regering tijdelijk van geld te voorzien, weigert president Bush deze wetten te tekenen. Alle ambtenaren die niet nodig zijn voor de bescherming van levens of eigendommen worden naar huis gestuurd.

In de nacht van donderdag op vrijdag verwierp een ruime meerderheid van het Huis van Afgevaardigden een tussen de president en de leiders van het Congres overeengekomen compromis over de overheidsbegroting. Volgens dat compromis zou het tekort op de begroting door 500 miljard dollar aan belastingverhogingen en bezuinigingen binnen vier jaar zijn weggewerkt.

De zogenoemde wet Gramm-Rudman, die nu in werking treedt, schrijft het Congres voor om het overheidstekort (dit jaar 293 miljard dollar) in meerjarenplannen weg te werken op straffe van drastische automatische kaasschaafbezuinigingen. Die automatische bezuinigingen zijn nu van kracht.

Om een geheel andere reden moet de regering echter haar uitvoerende apparaat sluiten: er is nog geen begrotingswet voor het fiscale jaar dat op 1 oktober is begonnen. De sluiting is niet onmiddellijk merkbaar omdat het weekeinde wordt gevolgd door een nationale feestdag, Columbus Day. Bush besloot tot sluiting omdat dan weliswaar meer ambtenaren naar huis moeten, maar functionarissen op vitale posten zoals luchtverkeersleiders en vleesinspecteurs niet onder de 'kaasschaaf' vallen. Het Congres heeft nu drie dagen de tijd om een nieuw bezuinigingsplan te maken. President Reagan sloot indertijd het regeringsapparaat drie keer voor korte tijd om zijn radicale begrotingsvoorstellen door te drukken.