Bibliotheek krijgt ook taak van vraagbaak

LEEUWARDEN, 5 okt. - De Openbare Bibliotheek krijgt er een nieuwe taak bij: die van algemene vraagbaak. Vanaf volgende week donderdag staat voor iedere willekeurige vraag een 06-nummer open met een verbinding naar de openbare bibliotheken van Alkmaar, Leeuwarden en Nijverdal. Het idee van deze zogenoemde 'bibliofoon' is afkomstig uit de Verenigde Staten waar een telefonische inlichtingendienst al ruim 20 jaar bestaat.

Het doel is snel en doelmatig te voorzien in de behoefte aan informatie. 'De bibliotheek heeft nog te veel het imago van uitleencentrum van boeken. Lange tijd lag de nadruk op de recreatieve functie. De laatste tien jaar neemt de vraag naar informatie toe. Daarom willen we de inlichtingenfunctie van de bibliotheek versterken', aldus D. Faber, hoofd van de afdeling informatie van de Centrale Bibliotheek Dienst in Friesland, een samenwerkingsverband van alle Friese bibliotheken.

Bij de Openbare bibliotheek in Leeuwarden werd drie jaar geleden de eerste bibliofoon ondergebracht. Een team van zes mensen zat vanaf september 1987 dagelijks paraat achter de telefoon. Per kwartaal belden ruim zeshonderd mensen op. Het merendeel van de opbellers (61 procent) was tussen de 31 en 65 jaar oud.

Faber: 'De meeste bellers stellen korte praktische vragen waarop we meteen een antwoord kunnen geven. Het gaat om adressen en telefoonnummers van instanties. De bibliotheek heeft toegang tot de databestanden van de Rijkscomputercentra en beschikt zelf over een documentatiebestand waarop onder andere honderd (vak)tijdschriften zijn ingevoerd.'

Het bibliofoonteam geeft de moed niet snel op. Komt iemand met een heel specifieke vraag waarop het antwoord moeilijk te vinden is, dan belandt de vraag uiteindelijk in het landelijk blad van bibliothecarissen.