Aanpassing van tarieven van specialisten pas op 1 januari

DEN HAAG, 6 okt. De herverdeling van de inkomens van medische specialisten, onderdeel van het zogenoemde 'vijfpartijenakkoord' tussen drie organisaties van ziektekostenverzekeraars, ziekenhuizen en specialisten, zal op zijn vroegst op 1 januari zijn beslag krijgen. Oorspronkelijk had dat twee maanden geleden moeten gebeuren.

De uitgestelde tariefverlaging is een meevaller voor de specialisten met de hoogste inkomens, zoals cardiologen, en benadeelt specialisten met relatief lage inkomens, zoals kinderartsen.

Volgens oud-minister G. M. V. van Aardenne, onder wiens leiding het akkoord ruim een jaar geleden tot stand kwam, hebben de vijf partijen het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) deze week laten weten dat voorbereidingen kunnen worden getroffen om de nieuwe tarieven vast te stellen. De vertraging is vooral veroorzaakt door de inzameling van gegevens op grond waarvan de tarieven moeten worden aangepast.

De inkomensherverdeling moet worden bereikt door de tarieven van specialisten met de hoogste inkomens aanzienlijk te verlagen. Als dat is gebeurd, gaan de tarieven van de specialisten in de lagere inkomensgroepen omhoog.

Pag.2: Herverdeling half jaar vertraagd