Wallage: opleiding eigen-taaldocent

DEN HAAG, 5 okt. De pedagogische academies moeten speciale opleidingen opzetten voor leerkrachten die kinderen uit etnische minderheden lesgeven in de eigen taal. Dat schrijft staatssecretaris Wallage in een concept-beleidsnotitie aan de Tweede Kamer over het onderwijs in de eigen taal. Er zijn bijna 70.000 allochtone kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs die enkele uren in de week les in bijvoorbeeld Marokkaans of Turks krijgen. Wallage schrijft de tweetalige opvang met name in de eerste jaren van het basisonderwijs te willen verbeteren door de opleiding. Wallage wil tevens het onderwijs in de eigen taal minder ten koste laten gaan van het overige onderwijs. Nu missen allochtonen soms andere lessen. Scholen moeten daarom meer van de mogelijkheid gebruik gaan maken de schooldag te verlengen.