Talkshow Berg het beluisteren niet waard

Berg je voor Berg! Na de eerste aflevering van Gert Bergs spannings- ensensatiehoekje bij Veronica kan dat in elk geval met zekerheidworden gesteld. Berg je voor Berg, mijd een vraaggesprek met die man, wantveel verder dan 'Hoe ervaar je dat', 'Grijpt het je aan', komt hij niet.

Tom Egbers, net weg bij Studio Sport, was zijn eerste slachtoffer. Berg wilde Egbers vertrek met alle geweld als een sensationeel voorbeeld van het allerslechtste personeelsbeleid etaleren. Wat, alle gedram ten spijt, niet lukte. Ook de dierenbeschermer die was gevraagd om het bericht over een, tijdens de training gedode, politiehond tot buitengewone proporties op te blazen, bedankte voor de rol die hem was toebedeeld. De voormalig onroerend-goedhandelaar Rienk Kamer nam achter de leugendetector plaats, maar ook die geschiedenis ging als een nachtkaars uit. Het apparaat nam een leugen waar, verklaarde de bijgeleverde psycholoog, waarna Berg slechts de herhaling restte. Bergs gepraat met de vermeende oplichter was het beluisteren niet waard.

Geen spanning dus en geen sensatie.

    • Wilma Cornelisse