Sociaal plan werknemers Philips

EINDHOVEN, 5 okt. Philips heeft met de Unie BLHP en de Federatie van Hoger Philips Personeel (FHPP) een principe-akkoord bereikt over een sociaal plan voor de 550 werknemers van de Eindhovense proeffabriek voor chips, die eind dit jaar dicht gaat. De Industriebond FNV en de Industrie- en Voedingsbond CNV leggen de regeling 'neutraal' voor aan hun leden. De sluiting vormt een onderdeel van de reorganisatie binnen de divisie Componenten, die 4000 mensen hun baan kost, van wie 1200 in Nederland.

Het akkoord houdt onder andere in dat werknemers, afhankelijk van hun leeftijd, tot volgend jaar juni, augustus of september op de loonlijst blijven staan. Aanvankelijk wilde Philips overbodige personeelsleden al op 1 april ontslaan.

Personeel dat snel vertrekt krijgt een premie. Ook de werknemers die uiteindelijk worden ontslagen, krijgen vijf tot elf maanden salaris mee.

Philips heeft toegezegd alle werknemers tot de herfst volgend jaar intensief te zullen begeleiden bij het zoeken naar ander werk. Districtsbestuurder J. Klinkenberg van de Industriebond FNV acht daarom de kans dat er uiteindelijk gedwongen ontslagen zullen vallen 'puur theoretisch'.